Uttalelse: Vi må feire norsk industri!

Foto: Sauda Venstre

Norsk industri er i verdenstoppen på effektivitet, innovasjon og reduksjon av klimagassutslipp. I nord og sør, i bygder og byer, har vi små og store industribedrifter som leverer varer i verdensklasse til Norge og resten av verden. Norsk industri er mye mer enn fisk, olje og gass. Det er industriplast i Hallingdal, septiktanker i Lyngen, lastebiltilbehør på Klepp og aluminium i Årdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

De er ikke bare leverandører av toppkvalitetsprodukter, de er også hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene de holder til i. Opprettholdelsen av vår spredte industri er en forutsetning for å sikre levende lokalsamfunn i hele landet. Bedriftene som står i en omstilling gir også viktig knoppskyting, både av de som er ansatte i bedriften, men og behovet for nye underleverandører for nye nisjer og produkter skal utvikles. Kompetansen, nettverkene, pågangsmotet og risikovilligheten til entreprenørene utenfor de største byene i Norge gir oss de beste forutsetninger for å greie overgangen til lavutslippssamfunnet. Mange er allerede i gang med omstillingen.

Dette er krevende prosesser som medfører et ekstraordinært press på fortjeneste og vekstmuligheter. Skal Norge i fellesskap greie dette skiftet, er vi helt avhengig av å gi alle disse små og store industriaktørene de beste forutsetninger for å lykkes. Venstre har sikret Bygging av mer skinner og mer vei. Vi ønsker forenkling av regelverket og null skatt på arbeidende kapital og urealisert gevinst,. I tillegg må vi dyrke skaperkulturen, vi må feire gründerne og sørge for at enda flere velger å satse.

Vi må løfte frem gründerne, verdiskaperne og byggerne av skapende lokalsamfunn som holder liv i bygda, som sikrer smør på bordet og som gjør det mulig for oss å få lønn når vi er for syke til å gå på jobb. Det er industrien, bedriftene og deres eiere vi bør feire og vise frem – for inspirasjon og i takknemlighet. Mennesker som tar stor personlig risiko for å skape verdier vi andre, fellesskapet, er helt avhengig av. Mennesker vi trenger flere av. Gode rammebetingelser for disse er en forutsetning for å sikre at det fortsatt er lønnsomt å produsere i hele landet.

Venstre har vært den sterkeste forkjemperen for gründere og næringsliv gjennom hele den siste perioden. Gjennom forhandlinger har vi fått gjennom en rekke nye tiltak; Fornybar AS, såkornfond, skattelette for å investere i gründere, billig energi m.m., som både nye og etablerte aktører nå kan nyte godt av.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 17.-18. juni 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**