Bystyret: Annamaria Gutierrez mandag 19. juni

Foto: Stavanger Venstre

Ordfører,

Jeg er stolt av Stavanger kommune som viser hjerterom. Jeg er stolt av Stavanger kommune som i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 har stilt opp og mottatt mennesker på flukt.

I 2016 bosatte Stavanger 330 flyktninger, av disse var 290 voksne/familier med barn og 40 enslige mindreårige, samt 159 syriske kvoteflyktninger. I 2017 har Stavanger kommune vedtatt å bosette totalt 300, herav 260 voksne/familier med barn og 40 enslige mindreårige.

Ja, dette er nesten det dobbelte ift. tidligere år. Og jo, det forplikter når det gjelder norsk språkopplæring. Ja, det forplikter kommunen og oss politikere å kunne bruke ressurser på å gjøre dem fullverdige medlemmer av vårt lokalsamfunn. For det er det siste som er det målet for Introduksjonsordningen.

Ikke bare å få flest mulig mennesker ut fortest mulig i arbeidslivet. For hvis det er det som er målet til enkelte her i dag, så har vi mistet det langsiktige perspektivet. Det kunne ha vært kjempelett å utdanne dem alle sammen til å få et fagbrev innen renhold, ikke sant? Det kunne ha vært så lettvint å utdanne dem til minst mulig krav i løpet av kortest mulig tid bare for å oppnå nasjonal målsetting om at 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal starte direkte i arbeid eller utdanning etter endt program.

Men alle kan ikke bli renholdere og saken er ikke så enkel. For bak tallene er det mennesker, individer med ulike forutsetninger, skjebner og ikke minst muligheter.

Denne saken er kun en orienteringssak, men for Venstre er det viktig å markere at vi er enige med bemerkningene fra rådmannen når han påpeker betydningen av å gi nyankomne flyktninger den tiden som skal til for å lære et nytt språk og kvalifisere seg for et for dem ukjent arbeidsmarked.

For integrering i det norske samfunnet er ikke over etter et 2 års introduksjonsprogram. Å lære å kjenne sitt nytt lokalsamfunn tar lengre tid og det er viktig å anerkjenne at ulike personer vil trenge ulik tilpasning til programmet. Det er ingen «one size fits all» løsning. For Venstre sin del er viktig å se individet og gi dem et godt utgangspunkt for å lykkes. Da får vi godt integrerte nye landsmenn og landskvinner, som vil kunne bidra til sitt lokalsamfunn på en god måte på sikt.

Venstre kan være med i denne omgang om punkt 3. i forslaget fremmet av representant Christian Wedler, men Venstre ønsker å vente for så å se hvordan et slikt prøveprosjekt blir foreslått utformet, når saken kommer tilbake til Bystyret til politisk behandling før vi kan si at vi støtter den fullt ut. For det å gjøre større deler av introduksjonsprogram om til jobbpraksis kan ikke nødvendigvis bidra til bedre språkopplæring. Tvert i mot. Det kan være den beine veien til lavstatus yrker og sosiale forskjeller som Stavanger, den internasjonale byen som vi er, er ikke tjent med på sikt.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**