Penger til elektrisk byferge i Haugesund

I dag ble det offentliggjort hvilke kommuner og prosjekter som mottar miljødirektoratets klimasatsmidler. Til sammen er det 124 kommuner som skal dele på 150 millioner kroner. Pengene er et resultat av Venstre-gjennomslag i budsjettforhandlingene for 2016 og 2017. I fjor var den på 100 millioner kroner.

970 000 kroner går til Haugalandet, fordelt på fem prosjekter. Blant annet settes det av 250 000 kroner til forprosjekt til elektrisk byferge i Haugesund.

Vi er svært fornøyd. Disse klimasatsingsmidlene er viktige for kommunene. Nå kan vi sette i gang konkrete, lokale prosjekter. En elektrisk byferge er midt i blinken. Transport er tross alt det som forurenser mest i Norge. Med båt på strøm kan vi alle reise med god samvittighet. Så langt finnes det ikke mange elektriske ferger i Norge, men utviklingen skjer raskt. Det er flott at Haugesund kan være med og lede an.

Karmøy og Utsira får 250 000 kroner hver til forprosjekt på biogass. Det er på tide.

– Her på Haugalandet har vi mye biologisk avfall fra blant annet landbruk. Hvis vi klarer å lage biogass av dette, får vi både utnyttet ressursene våre bedre, og kuttet utslipp. Med disse pengene er vi ett skritt nærmere et nytt biogassanlegg og en miljøvennlig fremtid.

I tillegg bevilges det midler til regionalt Energiprosjektet som Tysvær kommune har tatt initiativet til.

Ordningen skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å redusere klimagassutslipp, og til å omstille seg til lavutslippssamfunnet. Klimasatsmidlene kan dekke opptil 50 prosent av prosjektkostnadene, resten må kommunen dekke selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**