Bedre mobilitet for funksjonshemmede i Troms

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede – TT-ordningen – er en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til dem som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Ordningen betyr at funksjonshemmede får større mulighet til å leve fullverdige liv og være i aktivitet i nærmiljøet.

– Venstre har som samarbeidsparti til Regjeringen bidratt til økte rammer for ordningen, uttaler Venstres Stortingskandidat i Troms, Morten Skandfer.

-Det betyr at Troms får nå en tildeling på 6,5 mill. Gjennom den utvidede ordningen løfter staten reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et tilbud om 200 enkeltreiser per år.

Det er en del av en bred satsing på transport som skal være til nytte for folk med forskjellige forutsetninger, behov og dagligliv. Dette vil betyr mye for hverdagen til mange i Troms, og det gleder meg stort, sier Skandfer.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**