Venstre kåret til beste friluftsparti

Foto: Sauda Venstre

I Norsk Friluftsliv vurdering av partienes friluftspolitikk den siste perioden, kommer Venstre best ut, med en femmer på terningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Begrunnelsen for karakteren er som følger:

– Venstre har hatt en litt konservativ tilnærming til friluftslivet, men har likevel gjort det bra. Venstre har tallfestet ting langt bedre enn SV, og har vektlagt blant annet landskapsvern, markagrenser, tilgjengelighet i strandsoner, vern av vassdrag og restriksjoner på hyttebygging. Partiet har også fulgt godt opp i Stortinget. Venstre var pådriver for Friluftslivets år i 2015 sammen med KrF. Har tatt kamper med regjeringen, selv om de er støtteparti.”

Venstre (..) har vektlagt blant annet landskapsvern, markagrenser, tilgjengelighet i strandsoner, vern av vassdrag og restriksjoner på hyttebygging.

Norsk Friluftsliv

Du kan lese vurderingen av alle partiene her.

Ola Elvestuen er nestleder i Venstre og leder av Stortingets energi- og miljøkomité. Han er glad for at innsatsen for friluftslivet blir anerkjent:

– Dette er hyggelige nyheter! Vi i Venstre mener at alle skal ha tilgang til naturen, uansett hvor i Norge de bor. Det skal være lav terskel for å kunne bruke nærmeste skog, vann eller fjell. Det er viktig at vi passer på biomangfoldet, og jobber for å holde naturen ren. Å bevare de fine områdene, dyrene og plantene våre gjør ikke bare egne friluftsopplevelser bedre, men betyr også at vi kan la neste generasjon få like gode opplevelser.

Han mener norsk friluftsliv er et fellesprosjekt:

– Norge har en unik natur og friluftsliv står sterkt. Men det er organisasjonene og de frivillige som gjør det viktigste arbeidet. Det er de som er ute i felten og maler de røde t-ene, organiserer, fikser og sprer turglede og folkehelse. Venstre har puttet på penger til friluftsorganisasjonene i flere budsjetter, og det har vi planer om å fortsette med!

 

Bli bedre kjent med Venstres politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**