Nye muligheter – nye arbeidsplasser

Foto: Karin S. Frøyd

Kim Hjardar, 5. kandidat til stortingsvalget: Kun Venstre tilbyr en politikk hvor man kombinerer et fullt økonomisk virkemiddelapparat (skattekutt, subsidiering og incentivordninger) med det sosiale sikkerhetsnettet som trengs for at vi skal ha et anstendig arbeidsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Selv om arbeidsledigheten i Vestfold har falt de siste månedene, ligger fylket vårt fremdeles over landsgjennomsnittet. Spesielt er ledigheten stor blant unge voksne.

Derfor kommer Venstre til å jobbe hardt for at det skal bli enklere og at det gis mer starthjelp for å etablere nye bedrifter, slik at nye trygge arbeidsplasser kan skapes for fremtiden. Flere partier snakker om nye arbeidsplasser, men kun Venstre tilbyr en politikk hvor man kombinerer et fullt økonomisk virkemiddelapparat (skattekutt, subsidiering og incentivordninger) med det sosiale sikkerhetsnettet som trengs for at vi skal ha et anstendig arbeidsliv.

Vi har allerede foreslått å innføre fritak på arbeidsgiveravgift for nystartede bedrifter med opptil fem ansatte. Det vil gjøre det enklere for gründere å ansette flere, uten at det medfører ekstrakostnader fra det offentlige i en startfase. Det er vår visjon at gründere bør gis like sosiale rettigheter som andre lønnstakere, slik at flere tør å satse på sine gode idéer.

Et spennende område for oss her i Vestfold er lokal matproduksjon. Vi er et fylke med spesielt gode vekstvilkår og særpreg. Spesialisering og nisjeprodukter er bra for framtidas landbruk, kulturlandskapet, reiselivsnæringen og ikke minst for å opprettholde levende bygdesamfunn i hele fylket. I dag er regelverket for produksjon, distribusjon og servering av mat og drikke ofte en hemsko for at produsenter skal lykkes. Venstre vil forenkle og løse opp regelverket for foredling av mat på egen gård.

Et annet område er kultur som næring. Vestfold er vikingtidsfylket fremfor noe, med spektakulære funn, gravmonumenter, museer og kulturrester. Vestfold er også middelalderfylket med sine gamle byer og bygder. Vestfold er kunstnernes fylke, med et særlig aktivt miljø av skapende kunstnere innen de fleste genre.

Venstre vil satse på kultur i Vestfold for å bidra til å skape levende, attraktive og bærekraftige bo- og arbeidssteder.

Kim Hjardar
Venstre-kandidat til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**