Våre kandidater: Britt Lillian Fevang (37), Tønsberg

Vestfold Venstre

Britt Lillian Fevang (37), 12. kandidat, Tønsberg
Jeg er utdannet adjunkt, med tilleggsutdanning. Jobber som lærer.

Politiske verv/politisk erfaring/organisasjonserfaring:
Leder i Tønsberg Venstre fra 2017. Nestleder i Tønsberg Venstre 2014 – 2017.
Fast medlem i Utvalget for oppvekst og opplæring fra 2015.
Vara til bystyret i Tønsberg kommune fra 2015.
Styremedlem i foreningen for hjertesyke barn i Vestfold siden 2014.
Et år som tillitsvalgt for Utdanningsforbundet tidligere.

Hva er dine hjertesaker?
Barn og unges oppvekstvilkår. Utdanning.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg?
Jeg valgte Venstre fordi partiet har veldig mange tanker og prinsipper som sammenfaller med mine. I tillegg jobber partiet for barn og unge, samt miljø og har tanker om en bærekraftig fremtid uten å måtte gå tilbake til førindustriell tid. Til sist vil jeg nevne Venstres arbeid for å få mest mulig informasjon og kunnskap om forskjellige emner før vi tar beslutninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**