Våre kandidater: Jan Rune Traa (51), Sandefjord

Vestfold Venstre

Jan Rune Traa (51 ), 9. kandidat, Sandefjord
Er utdannet sveiser og adjunkt med tillegg.

Politiske tillitsverv:
Styremedlem i Sandefjord Venstre og økonomiansvarlig i Vestfold Venstre.
Tidligere vært nestleder i Andebu Venstre, leder i Stord Venstre og landstyremedlem i Norges Unge Venstre.
Kommunestyrerepresentant for Stord Venstre i perioden 1987-91 og Andebu Venstre fra 2015 til 2017.

Hva er dine hjertesaker?
En skatte- og næringslivspolitikk som skaper nye arbeidsplasser.
En politikk som erkjenner at vi låner denne jorda av kommende generasjoner.
Individets rettsvern i møte med storsamfunnet.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg?
Venstre er mitt parti fordi Venstre har en helhetlig og sammenhengende politikk for et samfunn der hver enkelt skal ha mulighet i størst mulig grad til å utvikle sine evner og interesser til glede og nytte for seg selv og samfunnet som helhet. Venstre er en motpol til all ekstremisme og representerer den gyldne middelvei i praktisk politikk. Partiet har de beste løsningene på de største og viktigste utfordringene som for eksempel verdiskaping, fordeling, forvalteransvar av naturen og naturressursene, individets rettsvern og en utdannings- og forskningspolitikk for framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**