Grande på gründerbesøk

Foto: Frida Gabriella Blomgren

Venstre-leder Trine Skei Grande har i sommer besøkt hundrevis av gründere i hele Norge. Torsdag besøkte Grande og stortingsrepresentant Ketil Kjenseth blant annet The LIPP på Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

The LIPP er en miksekino for filmprodusenter, etablert av filmkomponistene Magnus Beite og Stein Berge Svendsen i sammenheng med at Lillehammer kino og Lillehammer Kunstmuseum ble rehabilitert og bygget ut i 2016. Lillehammer Venstre har i stor grad bidratt i kommunestyret til at ombygging og nye muligheter kan bli realisert. Miksekinoen er den eneste i landet med full kinosalstørrelse og med det nyeste tekniske lydsystemet, Dolby Atmos.

 

The LIPP gir bedre muligheter for at større deler av filmproduksjonen kan gjøres i vår region.

Ren postproduksjon kan gjøres her, selv om selve produksjonen er gjort andre steder. Tilbudet styrker Den norske filmskolen og TV-fagene på Høgskolen i Innlandet.

– Venstre vil styrke de nye fylkenes rolle i forvaltning av penger og virkemidler innen kultursektoren, sier Ketil Kjenseth. For neste periode på Stortinget lover Venstre følgende for film- og spillmiljøet i Innlandet:

 • Trappe opp filmstøttemidlene over statsbudsjettet de neste 4 årene.
 • Prioritere inntil 25 % av filmstøttemidlene til barne- og familiefilmer, slik Danmark gjør. Barnefilmene har i snitt tre ganger så høyt besøk som andre filmer. Disse filmene øker det totale besøket på kino, og er viktig for rekruttering av kino- og filmpublikum.
 • Prioritere veksten i filmstøttemidlene til de regionale filmsentrene og filmfondene, slik som Østnorsk filmsenter AS, som eies Oppland og Hedmark fylkeskommuner og kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer, samt Filminvest AS – hvor Trøndelag og Trondheim kommune også er med.
 • Jobbe for en refusjonsbasert incentivordning for film i Norge, etter modell fra Island – i stedet for dagens rammestyrte ordning.
 • Styrke kompetansen og virkemidlene for å trekke internasjonale film- og serieproduksjoner til Norge. Såkalte filmkommisjoner er en viktig del av næringskjeden for å få til dette.
 • Fortsette å støtte arrangementer med internasjonalt mediepotensial, slik som X Games i Hafjell.

 

I forbindelse med turneen i sommer har Trine Skei Grande gitt følgende fem løfter til gründerne. Venstre skal:

 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for de første ansatte i nye bedrifter
 • Lage et skattesystem som er mye likere mellom oss som er arbeidstakere og arbeidsgivere
 • Sikre et regelverk hvor “én regel inn” betyr “én regel ut”
 • Sterkere sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende
 • Kjempe for innovasjon også for de sosiale gründerne

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**