Sosialistisk eller kapitalistisk?

Norsk politikk er polarisert; motsetningsfylt med overdrevne synspunkter. Ytterfløyene er styrket og man kan forledes til å tro at valget fortsatt står mellom venstresiden eller høyresiden, «rødt» eller «blått», velferd eller skattelette. Det er i dette perspektivet det er viktig å påpeke at norsk politikk har en gylden middelvei.

Høyre- eller venstresiden?
Mange ser ut til å mene at sentrum roter til den politiske debatten og mange tror de må velge en av ytterfløyene for å finne politiske løsninger. Slik er det naturligvis ikke.

Det er mange eksempler på dette, men sjelden ser vi denne blokkdelingen tydeligere enn i amerikansk politikk, som domineres av to partier. Det er ingen tvil om at nødvendige og ønskede endringer i USA er utrolig vanskelig, ja nærmest umulige å få til.

Amerikansk politikk
USA opererer med begrepet “political impossible” om reformer som felles helsevesen. Stillingskrigen mellom de to tradisjonelle blokkene i den amerikanske politikken har egentlig en lang rekke tapere. Først og fremst fordi folk flest går glipp av gode politiske løsninger fordi man så konsekvent dyrker standpunktene på ytterfløyene.

Mange tapere
USA har i dag et debattklima der de konstruktive løsningsforslagene blir sett på og omtalt som svakhetstegn og ikke som en styrke eller som det mest ønskede mål. Dette kommer antakelig av at mange har noe å tape på løsninger som svekker (ytterligere) konfrontasjon. Det koster nemlig penger å skape løsninger. I tillegg må man kunne gi av seg selv. Man må søke kunnskap, være i dialog, lage forslag og inngå kompromisser.

Flere amerikanske velgere beskriver utfordringen slik: I amerikansk politikk dyrker vi motsetningene på en slik måte at nødvendige endringer blir umulige.

Ville en modell som USA har bringe Norge fremover som nasjon? Neppe. Vi trenger en politisk korridor i midten, der vi kan møtes for å skape løsninger som er viktige for folk og for fremtiden.

Jobben mot løsning
Ofte står politikere fast ved politiske beslutninger. Fastlåste standpunkter, uten nødvendig refleksjon, er sjelden av det gode. Spesielt når veien over til den andre blokken blir for lang låses løsninger som ikke er de beste.

Politikk handler om at meninger og standpunkter skal prøves, argumentes og veies mot hverandre. Temperaturen i diskusjonen er ofte stor, men gradvis finner vi en nøktern form, som endelig tar retning mot en felles plattform. Det er slik vi jobber for å finne de beste løsningene. Slik at vi kan bli enige om en justert kurs, retning eller et standpunkt i saker.

Den gylne middelvei
Løsningen finnes med andre ord et annet sted enn på ytterst på den politiske venstre- eller høyresiden. Når motpolene støter sammen, trenger vi et tredje alternativ, en motvekt til fastlåste standpunkter. Løsningen er noe annet enn det rendyrkede røde eller blå.

Fordi de beste løsningene ofte finnes i sentrum av politikken. Det er det som er den gylne middelvei i politikken. Verken sosialistisk eller kapitalistisk.

 

Ann-Christin Kippersund Willumsen, nestleder.

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**