Ja til en rettferdig formuesskatt

Venstre

Formuesskatten sikrer at de med de største formuene bidrar mest til felleskapet. Samtidig utgjør den en betydelig belastning for næringslivet. Venstre er på lag med næringslivet og vil derfor modernisere denne skatten for å forenkle situasjonen i små og mellomstore bedrifter.

Vi trenger et bunnfradrag i formueskatten på 10 millioner kroner for å sikre kapitalen i små og mellomstore bedrifter, skriver Venstre i sitt program. Dette vil skjerme kapitalen i hundretusenvis av små og mellomstore bedrifter, men likevel sørge for at de aller rikeste fortsetter å bidra til fellesskapet.

Penger på bok?
”Har du penger i banken? Har du sikkerhet? Har du eiendom?” Når det skal investeres i ny virksomhet må lokale bedriftseiere vise frem hva de har av sikkerhet for investeringen. Da er det ofte viktig at det finnes penger på selskapets balanse som gjør bankene trygge på at selskapet tjener penger og at det er trygt å låne dem penger.

Bedriftseiere trekker ofte frem formuesskatten som et kjempeproblem i forhold til å beholde tilstrekkelig med kapital i selskapene sine. Dette gjelder spesielt i små og mellomstore selskaper hvor eiere og drivere ofte er samme personer og hvor tilgangen på 100.000 kroner eller en million i egenkapital kan utgjøre forskjellen på om nybygget kan bygges, om nye maskiner kan bestilles eller om det kan betales lønn til ansatte i produksjonen.

– Det svir
”Jeg måtte ta ut nesten en million av selskapet for å betale formuesskatt på 400.000 kroner”, kommenterte akkurat en lokal bedriftseier i Lofoten. Personen driver et lite selskap innenfor fiskeri-sektoren. Beskatningen rammer selskapet hardt fordi de akkurat har gjort en ganske tung investering. De trenger å fokusere økonomien for å betjene gjeld og andre forpliktelser.

I et slikt perspektiv svir formuesskatten ekstra hardt, fordi den tar bort muligheten for å gjennomføre og forrente en investering som både lokalsamfunnet og bedriften trenger. Helt konkret oppleves det da slik:

Skattes dobbelt
Eieren av bedriften mottar en privat skatteregning på 400.000 kroner som vedkommende ikke klarer å betale over sin normale lønn. For å betale 400.000 kroner, trenger vedkommende en brutto inntekt på rundt 650.000 kroner ekstra, hvor det først må betales inntektsskatt på rundt 40 prosent.

Deretter må selskapet svare for sosiale kostnader tilsvarende rundt 30 % av brutto-betalingen. Summen av dette blir at selskapet og eierne tappes for rundt 850.000 kroner – altså mer enn det dobbelte av den opprinnelige skatteregningen.

Blir straffet
”Norske private eiere i blir dag straffet gjennom formuesskatten selv etter de reduksjoner Venstre har bidratt til de siste årene. Nordmenn som vil investere og eie i Norge skal ha like gode vilkår som utenlandske og statlige eiere,” skriver derfor Venstre i sitt stortingsprogram.

Tydeligere kan et knapt sies. Venstre tror på gründere. Venstre heier på det lokale næringsliv. Venstre er på lag med alle som vil skape verdier basert på norske ressurser og kompetanse. Dette skal lønne seg, ikke straffe seg. Godt valg.

 

Av Rolf G Zimmermann, leder i Venstre i Vest-Lofoten

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**