På lag med framtida

Elin Berg Schmidt, Foto: Privat

– Venstre arbeider for en bedre verden uavhengig av særinteressegrupper. Vi jobber verken primært for LO-medlemmer, kristne, bønder, pengesterke eller klimafornektere. Det er nytenkning som driver oss, skriver Elin Berg Schmidt, 10. kandidat på Vestfold Venstres stortingsvalgliste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Bedre er alltid mulig. Politikk innebærer gjennom beslutninger å alltid jobbe for en bedre verden lokalt, på statsnivå og internasjonalt. Som et kunnskapsbasert parti er Venstre på lag med utdanning, vitenskap og forskning.

Skolejente som holder opp en tegning av et hjerte Det optimale utgangspunkt for en bedre verden for alle, er mennesker som har det trygt og godt med sine liv, som har empati og ansvarsfølelse for andre, informasjon om hva som bør forbedres og kunnskaper til å gjøre endringene.
Venstre sier: Alt starter i skolen. Riktignok starter det sosialt tidligere, i barnehagen. Men en god skole vil videreføre arbeidet med å gi barna trygghet og tilfredshet med seg selv, erfaring i å løse oppgaver med andre og fremme egne talenter. En god skole vil gi nysgjerrighet til å lære, opparbeide kritisk tenkning (ikke minst til kildebruk), utvikle empati og forståelse for andre og tilføre informasjon om verden rundt oss. Og alt dette uavhengig av de ressursene som finnes i hjemmet. Derfor er skolen – og læreren – så viktig. Venstre satser på læreren og på lærerutdanningen. 5 års lærerutdanning, videreutdanning og mer praksis under utdanningen. Venstre vil også ha flere muligheter for praksisfag for elevene – en mer mangfoldig skole for mangfoldet av elever.

Venstre arbeider for en bedre verden uavhengig av særinteressegrupper. Vi jobber verken primært for LO-medlemmer, kristne, bønder, pengesterke, eller klimafornektere. Det er nytenkning som driver oss. Venstre har en historie som omfatter reformer som allmenn stemmerett også for kvinner, bedre rettigheter for barn, åttetimersdagen, forløper for folketrygden (og at den skulle gjelde alle) og trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Vi har jobbet fram homofiles rettigheter, alt av miljøengasjement som ligger i begrepet «det grønne skiftet» og jobber nå blant annet for bedre sosiale ordninger for de som driver egen virksomhet.

Verden er i kontinuerlig endring og trenger nytenkning og debatt på alle felt, uavhengig av særinteresser. Venstre er på lag med framtida!

Elin Berg Schmidt, Re
10. plass på Vestfold Venstres stortingsvalgliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**