Spis bærekraftig

Maud Sørum Vestnes, Foto: Privat

Maud Sørum Vestnes i Vestfold Unge Venstre mener det er på tide å endre både kostholdet vårt og landbrukspolitikken, og begynne å spise mer bærekraftig. Artikkelen hennes har også vært publisert i Sandefjords Blad sist uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

At nordmenns kosthold ikke er blant verdens beste, og dermed går utover folkehelsen er ingen hemmelighet. Litt mindre kjent, men derimot langt viktigere, er det at dette kostholdet også har store konsekvenser for klimaet og dyrevelferden. Siden 1990 har Norges kjøttforbruk doblet seg, noe som har hatt store konsekvenser for både landbrukets dyrevelferd og klimaavtrykk.

Vestfold Unge Venstre mener det bør være en selvfølge at dyrene og planeten ikke skal lide unødig grunnet vårt konsum av animalske produkter.

Kyrne slipper ut metangass.

Når det gjelder klimautslipp, er det flere problemer. Sauer og kyr på beite slipper ut enorme mengder metan. Kjøttindustrien internasjonalt bruker også betraktelige mengder vann, og er den ledende grunnen til at regnskogen hugges ned.

Verdens kjøtt og meieriindustri står for en tredel av forbruket av jordas ferskvann. I dag er det klimasynderne sau og storfe som får mest støtte fra staten. Vestfold Unge Venstre ønsker å snu produksjon fra klimafiendtlig til klimavennlig mat. Derfor ønsker vi at subsidiene skal vris mer mot den delen av landbruket som slipper ut minst. Vestfold Unge Venstre vil også innføre en klimaavgift på matvarene med det største klimaavtrykket, noe som vil oppmuntre til mer miljøvennlig matproduksjon.

Det stadig økende presset på større produksjon av kjøtt har ført til dårligere dyrevelferd verden over. Kyllinger, griser og storfe blir avlet fram til å vokse seg svært store på svært kort tid. Dette fører til unødig mange helseproblemer og smerte helt fram til slakt. Dyrene blir ofte presset inn på unaturlig små arealer med lite rom for nødvendig bevegelse.

Det må stilles strengere krav til kjøttprodusenter, og det bør utvikles en merkeordning som kan fortelle oss forbrukere hvilke dyr som er behandlet godt, slik at vi kan gjøre bevisste valg.

Vi vet at et så høyt kjøttinntak som vi har i dag, ikke er bra for helsen. Vi vet at dyrene lider for at vi skal få kjøtt og melk, og vi vet at kloden lider av vårt høye konsum av kjøtt. Likevel fortsetter vi å gi mest støtte til den delen av landbruket som forårsaker de største lidelsene og har det største karbonavtrykket.

Vestfold Unge Venstre mener det er på tide å endre både kostholdet vårt og landbrukspolitikken, og begynne å spise mer bærekraftig.

Maud Sørum Vestnes, Stavern
Vestfold Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**