Et inkluderende fellesskap må ha aktive deltakere

Children and recreation, group of happy multiethnic school kids playing tug-of-war with rope in city park. Summer camp fun, www.venstre.no

Innvandring og kulturelt mangfold er en ressurs for Norge og både nødvendig og naturlig. Norge har tradisjonelt vært en flerkulturell nasjon med flere minoriteter som blant annet samer, romfolk og tinndøler.

Vi har også vært åpne for nye impulser. Husk at når du sitter i sofaen og drikker kaffi, så er både sofa og kaffi låneord fra arabisk (ṣuffa—opprinnelig et arameisk ord) og (qahwah) som har kommet til Norge via blant annet tyrkisk og nederlandsk.

Mens man i Norge for noen hundre år siden ved nærmere ettertanke satt ukomfortabelt verdiløse og muligens litt irritable på morgenkvisten og i sosialt lag med en klump brunost i hånda uten hverken vafler eller kaffi, så slurpet man på samme tid etiopisk kaffi på høykant nede i Øst-Afrika og Arabia.

Kulturell utveksling kan både berike og utfordre. Av det sistnevnte kan nevnes dette med å helle melk i kaffien, noe som må sies å være en uting.

Integrering er et gjensidig ansvar og en gjensidig prosess, som krever respekt og stiller krav til begge parter og vi må motarbeide dem som opprettholder undertrykkende verdier. Den viktigste arenaen for integrering er skolen og skolens flerspråklige kompetanse må styrkes.

Den som er voksen og frisk har ansvar for å forsørge seg selv og sine. Mange nye flyktninger og innvandrere får ikke mulighet til å arbeide mens de venter på oppholdstillatelse. Venstre vil endre dette, blant annet ved å korte ned behandlingstiden og gjøre arbeidsrettsreglene bedre tilpasset de som står utenfor.

Det er viktig at innvandrere får tilbud om god norsk- og samfunnsopplæring i kommunene og samfunnet må stille krav om at de som ønsker å bosette seg i Norge gjør sitt beste for å tilegne seg gode norskkunnskaper.

Norge skal være et flerkulturelt liberalt samfunn. Vi skal ikke akseptere intoleranse, undertrykking og manglende respekt for loven.

Marius Skeie

Leder for Tinn Venstre og 6. kandidat for Telemark Venstre

Leserinnlegg i TA 24.08.17.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**