Venstre insisterer på fornybarsamfunnet

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Men vi prøver på konkrete måter å gjøre veien dit smartere og mykere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

«Ikke gull, men grønne skoger.» Det var og er et fint slagord. Venstre har brukt det siden Arne Haugestad formulerte setningen i 1975. Jeg har selv vært i Venstre siden 1976 og husker godt at vi brukte det i valgkampene den gangen. Grønn Ungdom (MDGs ungdomsparti) «lånte» slagordet av oss til valgkampen i 2013. Men kampen for miljøet startet ikke i 2013. Den startet lenge før.

Grønt skifte siden 80-tallet: Siden 80-tallet har Venstre vært opptatt av det grønne skiftet. Vi har jobbet for å bytte ut røde skatter med grønn avgift. Vi var først om å foreslå grønn industri. Vi kjørte elbil allerede i 1989, og vi ville redusere utslippene fra bedrifter som forurenset. Vår daværende leder Arne Fjørtoft reiste til Nederland og bygget om bilen sin til naturgass. Vi mente det vi sa, og vi handlet på det.

Nå, i innspurten av valgkampen, møter nyfrelste politikere de gamle traverne. Alle prøver vi å synliggjøre våre kjernesaker. Engasjement er bra. Men det er trist å se at Miljøpartiet de Grønne (MDG) prøver seg med lettvint retorikk mot Venstre. Vi får høre fra MDG at politikken til Venstre er puslete. Den virker ikke. Vi er ikke utålmodige nok. Vi får ikke raske nok resultater. Og Venstre samarbeider visst med fienden (les Frp). Ikke noe av det er sant! Forskjellen mellom Venstre og MDG er betydelig. Jeg vil beskrive den sånn:

Begge partiene står i bunnen av en bakke og ser opp mot et hus vi begge vil flytte inn i. MDG springer fra alt og vil inn med én gang. Venstre står fremdeles i bakken med en tunglastet kjerre med samfunnets bagasje. Det tar litt tid å skyve alt opp bakken, men alt skal med. Venstre tror på samarbeid. Kompliserte spørsmål krever mer enn raske lettvintheter og fjonge slagord. Jeg forstår at grønne velgere er utålmodige. Det er bra. Det skal vi være. Samtidig må vi erkjenne at uten politisk flertall alene må vi samarbeide med andre. Bare ved samarbeid kan vi skape resultater. Slik har Venstre skapt mer utenfor en borgerlig regjering de siste fire årene, enn det åtte år med rødgrønt samarbeid skapte.

I Sandefjord har Venstre samarbeidet bredt for å skape gode, grønne resultater for hele byen. Samarbeidet har noen ganger gått mot venstresiden, like ofte til høyresiden. Vi har sammen med regjeringen og KrF skaffet 126 millioner til rensing av fjorden. Vi har funnet ekstra midler til gang- og sykkelveier. Vi samarbeider ofte med venstresiden om arealplanlegging, jordvern, bevaring av strandsonen m.m. Både lokalt og nasjonalt er samarbeid nøkkelen. Ja, det er til tider tøft, men både lokalt og nasjonalt kan vi vise til resultater. I samarbeid med regjeringen og KrF har vi fått til dette:

  • En elbilsuksess uten like. Norge har flest elbiler i Europa.
  • En kollektivsatsning uten sidestykke, blant annet i Oslo og Akershus.
  • En kjempesatsning på jernbanen.
  • 42 millioner til «Rent hav»-satsningen.
  • 1,2 milliarder til klassisk naturvern.

Samarbeidet har nyttet.

Ikke brems satsingen på Torp! Venstre ønsker ikke å bremse utviklingen på Torp, slik MdG vil. Vi er opptatt av å beholde private, regionale flyplasser generelt, og Torp spesielt. Flere og flere fly vil benytte biodrivstoff. De første elflyene settes i produksjon. Dette må vi stimulere. Ny teknologi og forskning må få ressurser. MDG er dessverre bare opptatt av å redusere antall passasjer og flygninger. Venstre er opptatt av å redusere utslippene! Flyplassene skal få leve. Alvoret er sinnssykt. Det har klimaforskningen vist. Men om vi velger å se klimaproblemet, og bare problemet, er svaret enkelt: Steng oljekranen. Helst med én gang. Som MdG vil.

Velger vi bare å se behovene til industri, enkelte fagforeninger og partier, er svaret like enkelt: Pump opp all oljen. Venstre forstår hvor viktig oljeindustrien er. Verdiskaping er nødvendig for omstillingen. Venstre insisterer på fornybarsamfunnet, men vi prøver på konkrete måter å gjøre veien dit smartere og mykere. Norge trenger et parti som kan tenke høyt, som utfordrer både til høyre og venstre. Og som ikke møter populisme med overforenkling. Vi trenger et parti som minner om at virkeligheten er full av nyanser. Noen som søker svar i forskningen. Som ikke polariserer, men kombinerer. Et parti som balanserer. Vi trenger Venstre, Norges miljøparti.

Karin Virik
Sandefjord Venstre

Fra oljenasjon til fornybarnasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**