La frem strategi for god psykisk helse

- Vi er enige om at Norge skal ta en lederrolle i klimapolitikken, blant annet gjennom offensive tiltak i transportsektoren, både til lands og til vanns, sier Ketil Kjenseth., Foto: Mona Lindseth

Venstres Ketil Kjenseth deltok fredag 25. august på pressekonferanse om den nye strategien for god pyskisk helse, som fremmes av helse- og omsorgsminister Bent Høie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Planen som legges frem i dag er et resultat av et godt samarbeid på borgerlig side, og jeg vil berømme Bent Høie for at han har lykkes med å sette dette viktige temaet høyere på dagsorden, sier Kjenseth, som har vært sentral i Helse- og omsorgskomiteens arbeid med den nye strategien.

Les mer: Venstre kåres til best i test av Norsk psykologforening

– Det er ingen tvil om at stortingsflertallet i denne perioden har prioritert psykisk helse svært høyt, og det har vært en viktig sak for Venstre i en årrekke, sier Ketil Kjenseth

– Denne perioden har vi satset over 1 mrd. kroner på statsbudsjettet til skolehelsetjenesten og helsestasjoner, i tillegg flere hundre millioner i satsing på barnehager med gratis kjernetid med krav til kvalitet. Vi har gjennomført en historisk satsing på tidlig innsats fra 1- 4 klasse. I tillegg har vi et stort fokus på vold, overgrep og annen omsorgssvikt, som vi vet er en viktig årsak til mange barns utfordringer. Det er et spor vi må fortsette på. Det er ikke et spørsmål om vi har råd, for vi har ganske enkelt ikke råd til å la være, sier Kjenseth.

Sammen med Krf har også Venstre fått regjeringen med på å legge frem en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, som kommer etterkant av at strategien legges frem i høst. Det betyr at det allerede i statsbudsjettet for 2018 skal være en tydelig opptrapping for barn og unges psykiske helse.

Les mer om strategien på regjeringen.no

– For Venstre er særlig barn og unge viktig. Vi ser at dagens ungdom har større psykiske helseutfordringer enn tidligere generasjoner, kanskje fordi vi er blitt flinkere til å oppdage det, men også fordi tiden vi lever i kan oppleves kaotisk og ungdom opplever større press om å lykkes og å passe inn, sier Kjenseth.

En god barndom varer livet ut. Det gjør også en dårlig barndom. Derfor vil Venstre satse på tidlig innsats.

Ketil Kjenseth

– Vi vet også at det er svært lønnsomt å investere i forebygging i tidlig alder. Psykiske lidelser koster samfunnet 185 mrd. kroner hvert år. Derfor maser vi i Venstre om at vi må omdisponere ressurser. Vi må bruke pengene på forebygging så tidlig som mulig, ikke bare løpe etter og reparere. Det var derfor vi kjempet for denne strategien, som vi fikk regjeringen med oss på. Sammen med Krf fikk vi også gjennomslag for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Dette konstruktive samarbeidet gir resultater, og er noe jeg er veldig stolt av, fortsetter han.

Et hovedmål i strategien er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Strategien peker på at godt folkehelsearbeid gir store muligheter for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i hele befolkningen; barn og unge, voksne og eldre. Livsstil og psykisk helse skal ses i sammenheng.

– Det beste vi gjør for barn og unges psykiske helse, skjer utenfor helsetjenesten. Det skjer der familier og barn lever sine liv: i hverdagen. Barn som er syke skal selvsagt få god og riktig behandling. Men målet må være at flest mulig av våre barn ikke blir syke, og det klarer vi bare om vi satser tungt på den tidligste innsatsen. For barna er framtida, og Venstre er på lag med framtida, avslutter Kjenseth.

Les mer i Dagens Medisin

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**