Dette vil Vestfold Venstre

Vestfold Venstre

Venstre går til valg på et godt og helhetlig program som omfatter mange ulike politikkområder. Fra Vestfold Venstre har vi samlet noen hovedpunkter i en A5-flyer, som viser noen programområder som vi fra Vestfold spesielt vil ha en satsing på.

Du finner flyeren nedenfor. God lesing – og godt valg!

Dette_vil_Vestfold_Venstre_2017_21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**