Den sosialliberale visjonen

Maria Serafia Fjellstad , Foto: Jo Straube / Venstre

Jeg er sosialliberal. Min fremtidsvisjon tar utgangspunkt i enkeltmenneskets frihet, men med samtidig ansvar for hverandre. Jeg ønsker en stat som aktivt og hver dag bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Jeg ønsker et samfunn der alle kan delta uavhengig av bakgrunn, kjønn, legning og funksjonsnedsettelser. Jeg vil at mine barn og mine barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som det jeg har idag. Jeg er sosialliberal.

 

Og derfor er jeg også medlem i Norges eldste parti. Venstre har alltid satt folk først. Venstre har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede tiltak for de svakeste blant oss. Venstre har dannet grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten. Våre grunnleggende ideer om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering har fått stort gjennomslag. Venstre tar vare på miljøet fordi miljøet handler om vår felles framtid. Med en teknologioptimisme, satsning på fornybar energi og grønt skatteskifte sørger vi for det grønne skiftet og samtidig trygger den fremtidige velferden. Venstre står for en human asylpolitikk: hvor ansvaret for hverandre også strekker seg ut over landegrensene.

 

Bedre er alltid mulig. Jeg mener Norge trenger mer grønn, raus og liberal politikk: som gir enkeltmennesket frihet og hvor vi samtidig tar ansvar for hverandre. Godt valg!

 

 

Maria Serafia Fjellstad

Kommunestyrerepresentant for Venstre og varaordfører i Harstad

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**