Ordførerens utspill trygger ikke Tinn

Marius Skeie
«Ordfører Birkeland til Dagbladet «Vi har mistet tryggheten vår». – Hvis vi ønsker vekst i Tinn så er dette feil signal å sende, mener Marius N. Skeie, leder i Tinn Venstre
«Sykehusdødens Høie pris» er tittelen på en tosiders reportasje i mandagens Dagbladet. Avisen har en serie om distriktsopprøret i Norge og intervjuer ordfører Bjørn Sverre Birkeland som blant annet sier at « Vi har mistet både tryggheten vår, og viktige kompetansearbeidsplasser» . Avisen intervjuer også Åsne Linnerud som sto i bresjen for sykehuskampen. «Mange sier at vi må prøve å glemme sykehusnedleggelsen, men hvordan glemmer du egentlig noe som rammer folket som bor her hver eneste da?»sier hun. Avisen har også intervjuet helseminister Bent Høie som ikke angrer på beslutningen i 2014 om å legge ned sykehuset.

Marius N. Skeie , leder i Tinn Venstre, frykter at reportasjene og spesielt utspillene til ordføreren ikke gavner Tinns utvikling. Han registrer at Rjukan har blitt et mediacase når temaet er distriktsopprøret, ikke minst på grunn av ordførerens bytte av parti og Senterpartiet voldsomme oppslutning i lokalvalget 2014. Han viser også til en 7-siders reportasje i lørdagens Klassekampen og en artikkel i A-magasinet tidligere i år.

– Her sies det at dette ikke er et trygt sted å bo. Når politikere og tillitspersoner her i Tinn sender det signalet til resten av Norge, så mener jeg det er feil. Det gjør det vanskelig å få folk å flytte hit. Under NRK 1 debatten sa Åsne Linnerud blant annet at det råder håpløshet og avmakt på Rjukan. Jeg synes det er voldsomme påstander, sier han.

– Var det ikke mer trygt å leve her når sykehuset var i full drift ?

-Jo, ikke minst i akutte tilfeller var det en trygghet å ha sykehuset her, men vi får ikke det sykehuset tilbake – selv om Sp lover det. Det er ikke realistisk.Vi må se framover og se hva som er det beste vi kan oppnå i den situasjonen vi er nå. Utfordringen er også at politikere i Tinn ikke er enig om veien videre. Vi er ikke samlet. Det er krevende å drive næringsutvikling når vi – etter min mening- svartmaler situasjonen som det ordføreren gjør i Dagbladets reportasje, mener han.

Ordføreren avviser kritikk.

– Vi har mistet en vesentlig trygghetsfaktor – det kommer vi ikke bort i fra. Det sitatet står jeg for. Så kan man diskutere medias ulike vinklinger. Med den positive utviklingen Tinn er inne i nå skulle jeg gjerne sett at vi hadde beholdt sykehuset. Jeg mener det er viktig å sende et signal når de fjerner et velfungerende sykehus. Vi kan ikke slutte å si ifra hva vi mener. Næringsutviklingen bremses ikke opp av den grunn. Vi ønsker en annen utvikling for distriktene, ikke dagens sentraliseringspolitikk som ikke er med på å utvikle distriktene, mener han.»

Rjukan Arbeiderblad 29.08.17.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**