Venstre – best i test

Det er ikke bare vi velgere som er opptatt av å stemme frem det partiet som best representerer våre verdier og interesser. Det gjør også de ikke-statlige organisasjonene i Norge. I år har de gitt partiene terningkast for politikken som føres. Hva sier de om Venstre?

Psykologiforeningen: Beste karakter, terningkast 6. «Venstre har et omfattende program for psykisk helse. Ved flere andre områder i programmet omtales det psykiske helseaspektet, som for eksempel for asylsøkere. Venstre går litt lenger enn de andre og har det beste partiprogrammet for psykisk helse slik de også hadde i 2013.»

Norsk Studentorganisasjon NSO: Beste karakter, terningkast 6. «Sammenlignet med de andre partiene har Venstre vært mer detaljerte i sine punkter og valgløfter. Dette gjør at de fremstår tydelige og at høyere utdanning er en viktig sak for partiet.»

Kirkens Nødhjelp: Nest beste karakter, terningkast 5. «… Venstre har mye god utviklingspolitikk å by på. Vi har noen merknader på blant annet skatt, men på de fleste områder har Venstre med seg de viktigste momentene i utviklingspolitikken.»

NOAS: Beste karakter, terningkast 5. «Venstre har et omfattende og detaljert program med en rekke konkrete tiltak for å sikre asylsøkere og flyktningers rettigheter. De er opptatt av internasjonale løsninger, barns rettigheter, en rettssikker prosess og å sikre en asylpraksis som er i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser.»

Dyrevernalliansen: Beste karakter, terningkast 5. «Et godt program på dyrevelferd, og en sterk femmer til Venstre. Vil bl.a. forby pelsdyroppdrett og import, vektlegge dyrevelferd i landbruksstøtten, utrede dyrevelferdsmerking av produkter.»

Fremtiden i Våre Hender: Beste karakter, terningkast 5/6. «Venstre anerkjenner at global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor og følger opp med til dels omfattende forslag til klimatiltak under de mest relevante temaene i partiprogrammet.»

Norsk Friluftsliv: Beste karakter, terningkast 5. «Venstre har (…) vektlagt blant annet markagrenser, tilgjengelighet I strandsoner og restriksjoner på hyttebygging. Partiet har også fulgt opp i Stortinget. Venstre var pådriver for Friluftslivets år i 2015 sammen med Krf. Har tatt kamper med regjeringen selv om de er et støtteparti.»

Terningkast er et enkelt, men effektivt signal. Organisasjonene forteller oss at Venstre fører en god, helhetlig politikk. Stem på Venstre, og bidra til at denne politikken kan fortsette i en ny periode. Godt valg!

Henning Nilssen
Holmestrand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**