Enklere å leve miljøvennlig

Vestfold Venstre

1. august i år hadde vi brukt opp jordens ressurser for i år. Nå og resten av året låner vi fra framtiden. Jordens ressurser er begrensede. Det haster å få til en global endring fra grå til grønn vekst. Det er mulig. Men da må vi ville det, tørre det, gjøre det. Løsningen ligger i forpliktende internasjonalt samarbeid, offensive politikere og en økonomisk politikk som belønner de som tar bærekraftige valg. Det må bli enklere å leve miljøvennlig.

For at den enkelte skal kunne velge mer miljøvennlig, må man være informert. Mangel på kunnskap om innhold i produkter, mulige skadevirkninger og klimaeffekter gjør det vanskelig å ta miljøvennlige valg i en hektisk hverdag. Venstre mener derfor at gode merkeordninger og tilgang til informasjon fra nøytrale kilder er avgjørende. Gjennom krav til markedsføring og merking vil det bli enklere å beskytte seg mot skadelige stoffer og velge bort miljø- og klimafiendtlige produkter. Derfor vil Venstre stille krav til informasjon og åpenhet om bruk av stoffer som har beviste konsekvenser for helse og miljø.

I dag er store deler av forbrukernes klimagassutslipp knyttet til energibruk i bolig, transport og mat. Utslippene våre er knyttet til hverdagslogistikken og hverdagsøkonomien. Vi mener at det ikke skal være nødvendig å måtte velge mellom familieøkonomisk bærekraft og miljø. Venstre vil føre en forbrukerpolitikk som gjør det enklere for deg å velge de klima- og miljøvennlige løsningene.

Derfor vil Venstre innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og også tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig.

Vi vil jobbe for at det blir førstevalget for flere å sykle, gå eller kjøre kollektivt i hverdagen. Jeg mener det er på høy tid at Vestfoldbyen får en bymiljøavtale med staten.

Vi vil arbeide for reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden gjennom holdningsskaping, gjennomgang av lovverk, samt opprettelse av matsentraler og gjøre frukt og grønt momsfritt.

Gi din stemme til Venstre i årets valg – og bidra til en sterk og bærekraftig profil de kommende år. Venstre er på lag med framtida!

Suzy C. Haugan
4. kandidat stortingsvalget

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**