Mortens hovedsaker i Troms: forsvar, folkehelse og grønn transport

Jeg er Venstres førstekandidat til Stortingsvalget 2017. Jeg vil kjempe for disse tre viktige hovedsakene for Troms og Nord-Norge:

1. Jeg vil sikre et sterkt forsvar i nord med hovedbase for helikoptre på Bardufoss, styrking av HV og hær, og stoppe nedbyggingen av forsvaret av kysten.
Norge har en lang kyst, det meste i nord, i et krevende nabolag sikkerhetsmessig. Forsvaret må være til stede langs den verdifulle kysten. Vi må være i stand til å forsvare lokalsamfunn og ha god luftmobilitet, også til sivile formål. Bardufoss er et tyngdepunkt som må videreutvikles, ikke nedbygges.
2. Jeg vil ha en kraftsatsing på forebyggende helse: Særlig styrke innsatsen mot rus, psykiatri og barnefattigdom og øke ressursene for helsetiltak for barn og unge.
Pasienter som sliter med rus og psykiatri, ofte i kombinasjon med andre problemer trenger et bedre tilbud. Det er særlig viktig med tidlig innsats rettet mot barn og unge. Forebygging er bedre enn senere reparasjon, dette er sentralt i Venstres helsepolitikk.
3. Jeg vil ha Nord-Norge på skinner. Først vil jeg forlenge jernbanen til Tromsø og Harstad.
Nord-Norge trenger moderne, utslippsfri og sikker transport med høy kapasitet for å løse fremtidens økte transportbehov, spesielt for godsbehovet til sjømatnæringa. Tog er viktig for fremtidens verdiskapning og et grønnere samfunn.
Jernbane er en del av vår visjon om et moderne og sammenhengende transportsystem fra kaikant, via gode fylkesveger til kjøl og bane. Utslippsfritt, naturligvis.
Med vennlig hilsen
Morten Skandfer
Stortingskandidat for Troms Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**