På lag for Nord-Norge

Nordlys, Harstad
Nordlys, Harstad, Foto: privat

Under en uke gjenstår av årets valgkamp, og det gjelder å være tydelig på hvorfor velgerne skal gå for Venstre i Nord-Norge akkurat nå.

Vi er Venstres stortingskandidater i Nordland, Troms og Finnmark og vi vil samarbeide om å løfte Nord-Norge, både internt i partiet og i politikken for øvrig. Samarbeid er nøkkelen til utvikling, og er dessverre mangelvare i det nordnorske politiske landskapet. I stedet for å dyrke konflikt og skape splid, bør politikere fra nord stå skulder ved skulder for å løfte landsdelen vår inn i framtida.

Vi vil trekke fram 10 saker som er av avgjørende betydning for framtida i Nord-Norge, og som vi står sammen om å jobbe for – uansett hvor mange av oss som kommer på Stortinget i høstens valg.

  1. Lofoten, Vesterålen og Senja, og sårbare områder i Barentshavet skal ikke utsettes for oljesøl. Venstre har blokkert for åpning av områdene.
  2. Forsvar. Vi vil styrke forsvaret i nord, hæren og heimevernet. Andøya og Bardufoss skal videreføres som hovedbaser for overvåkningsfly og helikopter.
  3. Nord-Norgebanen. Vi vil knytte landsdelen sammen og få framtida på skinner. Venstre fikk gjennomslag for å starte utredning av mer jernbane i nord i Nasjonal Transportplan.
  4. Fiskeri. Fisken tilhører fellesskapet og skal sikre bosetting og sysselsetting langs kysten vår. Det ligger til grunn for vår fiskeripolitikk. Venstre har sikret fortsatt leverings- og aktivitetsplikt på kysten.
  5. Lokalsykehus. Vi vil jobbe for sykehus i Alta og mot nedleggelse av lokalsykehus i Nord-Norge. Ingen lokalsykehus er nedlagt denne perioden.
  6. EØS. EØS-avtalen er avgjørende for grønn vekst i nord. Den sikrer oss markedsadgang, tilgang på arbeidskraft og viktige avtaler som forenkler vårt samarbeid med Europa.
  7. Skole og utdanning. Vi vil satse på lærerne med mer videreutdanning og rekruttere flere nye lærere i nord. Vi vil styrke forskningsmiljøene og sørge for at flere studerer i Nord-Norge. Vi har allerede bygget rekordmange studentboliger og sikret 11 måneders studiestøtte.
  8. Grønn vekst. Vi vil gi gründere, småbedrifter og næringsliv gode rammevikår og gjøre det lettere å starte nye bedrifter i nord. Venstre har styrket gründernes sosiale rettigheter.
  9. Rent hav. Vi må styrke innsatsen mot marin forsøpling. Venstre har fått på plass midler til opprydding og forebygging.
  10. Sterkere Nord-Norge. Vi vil flytte makt fra staten til kommunene og regionene, for at nordlendingene selv skal ta ansvar for utviklingen her vi bor. Regionreformen er et demokratiprosjekt. Derfor fikk vi vedtatt reformen og moderniseringen er i gang.

Vi kan løfte Nord-Norge i lag. Da må vi slutte å dyrke konflikt – mellom regioner, mellom by og land, mellom privat kapital og offentlig velferd. Som Nord-Norges kandidater for Venstre ved valget, vil vi jobbe sammen for en bedre politikk for klima, skole og nye jobber i nord. Og vi søker samarbeid med alle som er på lag med framtida.

Ida Gudding Johnsen, Stortingskandidat for Venstre i Nordland.

Morten Skandfer, Stortingskandidat for Venstre i Troms.

Trine Noodt, Stortingskandidat for Venstre i Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**