KlADD Hodet kaldt og hjertet varmt

De vanskelige valgene etter valget

Venstre er et politisk parti som skal jobbe for å få til en dreining av politiske løsninger i sosialliberal retning. Vi må huske på at mange i Venstre misliker også andre partiers løsninger enn bare FRP sine. Som for eksempel Arbeiderpartiet for sin maktkåthet og flyktningpolitikk i praksis, og SP for sin maktkåthet og miljøpolitikk.

Dessverre er det slik at de fleste partier ikke vil være med på å planlegge hvem de skal samarbeide med de neste fire årene, dermed blir dette et uoversiktlig landskap som vi ikke kan stilling til før og under valgene. Men vi må være bevisste om at Venstre er for små til å få til politiske endringer alene, vi må samarbeide med andre politiske partier.

Hvis Venstre skal være med på å bestemme hvordan samfunnsoppgavene våre skal løses, må vi også tåle at Venstre blir «skitne på hendene» og får «bulker på rustningen» når de er ute i felten og sloss. Det er ganske sikkert at hvis Venstre kommer ut av politiske forhandlinger med skinnende rustning uten en skrape, ja da har de ikke gjort den jobben de skal gjøre.

Jeg synes at vi skal stole på at våre Venstres-folkevalgte gjør det de kan for å holde sine løfter om å få til så gode avtaler som mulig, i forhold til å få mest mulig Venstre-politikk satt ut i live. Vi bør stole på at våre Venstre-medmedlemmer jobber samvittighetsfullt og iherdig med dette. Vi bør være støttende når de må ta vanskelige valg.

Å finne politiske samarbeidspartnere med fokus på hva som gir best mulig utfall for egne løsninger er en langsom øvelse. Dette må Venstre og andre partier gjøre i store og små politiske organer over hele landet.

Tenk, en dag er det kanskje du som står som folkevalgt og er ansvarlig for å gjøre vanskelige vurderingen om politiske samarbeidsavtaler og konstellasjoner.

Det er på tide å tenke over hvordan vi oppfører oss mot FRP.

Det er ingen som lurer på om Venstre og FRP har samme ideologi. Det gjør ikke vi som er aktive i Venstre heller. Vi trenger ikke å dra frem eksempel etter eksempel på det vi synes er dårlige politiske løsninger og behandlinger av mennesker for å overbevise oss selv om at vi er forskjellig fra FRP. Men selv om vi er uenige med FRPs ideologi og politiske løsninger bør likevel kunne greie å behandle FRP med samme respekt som vi selv ønsker oss.

FRP er kanskje det partiet som gir Venstre mest gjennomslag for vår politikk, både nasjonalt og lokalt, men måten vi snakker om partiet på utenfor politiske forhandlinger forteller lite om at vi setter pris på dette.

Undersøkelser viser at Venstres medlemsmasse samlet sett har høyere kunnskapsnivå enn FRP. Dette burde gjøre at vi i Venstre er omtenksomme når vi kommuniserer om FRP og at vi vokter oss mot å oppføre oss smålige. Men vår behandling og oppførsel mot FRP er betenkelig, synes jeg. Måten Vestre-representanter snakker om FRP på i media minner meg av og til om ren mobbing.

Jeg mener at vi må være mye bedre enn dette. Vi bør være redelige og heller snakke åpent om at vi er svært forskjellig fra FRP, men at vi er takknemlig for at FRP hjelper oss med å få frem så mye god Venstre-politikk.

Et apropos
Selv om mange potensielle venstrevelgere ikke er begeistret for Frp, er det viktig å huske på at 57% av velgerne våre misliker SV, 52% misliker SP, 42% misliker MDG etc. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden.

Apropos 2
Historisk får Venstre mest gjennomslag for politikken når vi samarbeider med høyrefløyen. I 2012 fikk vi 5,4 prosent av stemmene, men vi har fått gjennomført 54 prosent av programmet. Derimot hvis vi velger å samarbeide med venstrefløyen og arbeiderpartiet blir vi små og usynlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**