Venstre ber kommunestyret støtte en utredning av ei ny bru over Randsfjorden

Fotomontasje, Klaus Trahne AS / Bjoneroa.no

Interpellasjon fra Søndre Land Venstre – kommunestyremøte 18.09.2017

Ny forbindelse over Randsfjorden; bru eller ferje

Søndre Land kommune er delt av Randsfjorden. De eneste krysningspunktene er brua i Fluberg og ferja mellom Horn og Tangen.

Ei ny bru over Randsfjorden vil være av stor betydning både for Søndre Land og regionen. Avstanden til og fra Ringerike reduseres for store deler av kommunen. Ei bru vil utvikle Søndre Land som bostedskommune når Ringerike blir lettere tilgjenelig som arbeidsmarked. Ei bru vil styrke vestsida som bosted fordi tilgjengeligheten til arbeidsmarkedene på Hadeland og Gardermoen blir bedre.

Ei bru vil styrke beredskapen for politi, brannvesen og ambulansetjenesten i hele regionen, videre vil ei bru åpne for nye/bedre samferdeselsløsninger i hele Land og Hadeland.

Fylkeskommunen har så langt i denne saken vært fremoverlent og tenkt løsninger for framtida. Det bør vi i Søndre Land støtte opp om.

Venstre vil foreslå følgende vedtak:

  1. Søndre Land kommune ønsker at alternativet «ei ny bru» over Randsfjorden blir utredet.

Søndre Land Venstre 08.09.2017

Terje Brenner Juel Sagbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**