Uttalelse: Norge må signere og ratifisere FN-forbudet mot atomvåpen

Foto: Jo Straube

7. juli i år stemte 122 land i FN for en internasjonal traktat som forbyr enhver bruk og besittelse av atomvåpen. Norges stol sto tom i disse forhandlingene, og Norge valgte å boikotte avstemningen. Det ble åpnet for signering av avtalen denne høsten, og når minst 50 land har ratifisert avtalen vil den være gjeldende internasjonal lov i disse landene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

6. oktober kunngjorde Nobelkomiteen at årets fredspris går til ICAN – The International Campaign to Abolish Nuclear weapons. Dette begrunnet med kampanjens kamp for å få frem de humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen, og deres innsats for å få på plass FN-forbudet. Venstre gratulerer ICAN med en velfortjent pris.

Inntil nylig har atomvåpen vært det siste masseødeleggelsesvåpenet som ikke har vært gjenstand for et internasjonalt forbud. Tidligere har verdenssamfunnet forbudt biologiske og kjemiske våpen, til tross for at det på et tidspunkt virket utenkelig at de landene som hadde disse våpnene ville kvitte seg med dem. Siden da har disse våpnene blitt kraftig nedrustet, og vi er nærmere enn noen gang en verden fri for biologiske og kjemiske våpen.

Venstre er for norsk NATO-medlemskap. Samtidig mener vi at Norge må kunne få operere som en selvstendig nasjon i FN-sammenhenger, og stemme for traktater vi mener er riktige og nødvendige.

Venstre tror, i likhet med Nobelkomiteens leder Berit Reiss Andersen, at internasjonale lover betyr noe, og at de over tid vil ha en normsettende effekt. Venstre mener Ikkespredningsavtalen må være en grunnstein i det internasjonale arbeidet for visjonen om en verden fri for atomvåpen.

Det er likevel et trist faktum at selv etter denne avtalen ble inngått har flere land anskaffet atomvåpen. Vi trenger flere virkemidler for å nå denne visjonen, og et av de bør være at alle landene i verden uten disse våpnene legger press på atomvåpenstatene, blant annet gjennom et forbud. Dette bør Norge støtte opp om.

Venstre mener derfor at Norge snarest bør signere og ratifisere FN-forbudet mot atomvåpen.

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 22. oktober 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**