En historisk dag for vestlandsregionen

Geir Kjell Andersland held innlegg om regionreform i fylkesting i Gulen, 2017., Foto: Anne-Beth Njærheim

I dag, fredag 27. november, har det vært avholdt felles drøftingsmøte for fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane i Gulen. På møtet ble veien videre i prosessen for å bli ett fylke fra 2020 drøftet.

Under møtet holdt blant annet Geir Kjell Andersland et innlegg for Venstre. Andersland fokuserte på Venstre som fødselshjelper for regionsreformen på Stortinget, på den som en demokratireform og mulighetsrommet ved å overta statlige regionale oppgaver. Han delte tiden på talerstolen med Gunhild Berge Stang fra Venstre i Sogn og Fjordane.

Geir Kjell Andersland holder innlegg på drøftingsmøtet om ny region, Gulen 27.10.17
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**