Trine løftet Tøyen i Stortinget

Jens Bjelkesgatae på Tøyen i bydel Gamle Oslo, Foto: Ole Bruseth

Partileder Trine Skei Grande spurte statsminister Erna Solberg om felles utfordringer og ansvar for å løfte bydelen Tøyen i Oslo. – Vi ser utfordringer som må løses med tiltak som bedre fritidstilbud, tilstedeværende politi og boligsosiale tiltak, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

En dokumentar på NRK dokumenterer at barnefattigdommen og ungdomskriminaliteten øker til tross for Tøyenløftet.

-Bydelen jeg bor i

– Barnevernet gjør en fantastisk jobb. Men oppgavene er stadig mer krevende ressursmessig. Helsetjenestene varsler og økende vold og fattigdom. Dette er bydelen jeg bor i og jeg er bekymret, og sammen må vi finne tiltak som bedrer situasjonen, sier Trine Skei Grande.

Statsminister Solberg anerkjente problemstillingene, og understreket at nå ungdoms- og organisert kriminalitet øker så må varsellampene på. Hun nevnte bl.a. tiltak som tilstedeværende politi, forebygging, skolesatsing og aktivitetstilbud.

Se hele innlegget på Stortinget.no

Ikke gjort nok for de eldste ungdommene

Det viktigste for Venstre i utviklingen av Tøyen fremover er et større fokus på sysselsetting, barnehage, skole og fritidstilbud, sier fylkesleder i Oslo Espen Ophaug.

– Det er helt åpenbart at det ikke har vært gjort nok for de eldste ungdommene. Det har vært stillstand i utviklingen av bedre oppvekstvilkårene for barn og unge de siste to årene. Nå er det fire år siden avtalen ble inngått. Det viktigste for Venstre i utviklingen av Tøyen fremover er et større fokus på sysselsetting, barnehage, skole og fritidstilbud, sier fylkesleder i Oslo Espen Ophaug.

  • Ophaug og Skei Grande nevner bl.a. følgende behov for bydelen.
  • Økte politiressurser til forebyggende arbeid.
  • Etablering av fritidsklubb for de eldste ungdommene (16-20).
  • Bedre boligsosiale tiltak.
  • Sørge for at rusavhengige mennesker med tunge psykiske lidelser ikke bor sammen med barnefamilier.
  • Nye sysselsettingstiltak.

Tiltak i statsbudsjettet

Nærmere 25.000 lavinntektsfamilier har som følge av Venstres gjennomslag i forrige stortingsperiode fått betydelig lavere barnehagekostnader i år. 33.000 barn har fått billigere barnehage. 18.000 barn har fått gratis kjernetid.

– Dette er tiltak som er viktige i områder med barnefattigdom. Dette er tiltak vi styrker ytterligere i vårt forslag til statsbudsjett. I tillegg må vi se på tiltak for ungdomsmiljøene, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**