Uttalelse: Venstre vil styrke legemiddelfrie behandlingstilbud

Venstre vil at det nasjonale legemiddelfrie behandlingstilbudet for brukere av psykisk helsevern, som ble vedtatt i juni 2016, får økt framdrift, Foto: iStock

Venstre vil at det nasjonale legemiddelfrie behandlingstilbudet for brukere av psykisk helsevern, som ble vedtatt i juni 2016, får økt framdrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

I dette vedtaket går det fram at pasientene skal ha et reelt tilbud om slik behandling. Legemiddelfrie behandlingstilbud skal tilbys i hele landet for brukere innen psykisk helsevern som ønsker et terapeutisk alternativ til medisiner. I oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene skriver Helse- og omsorgsdepartementet: «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene».

Etter juni 2016 har det imidlertid skjedd svært lite i flere av helseregionene når det gjelder planlegging, utvikling og etablering av slike tilbud. Unntaket er Helse Nord hvor det ble åpnet et medikamentfritt døgntilbud 31. januar 2017 med 6 senger. I Helse Vest er tilbudet omtrent ikke eksisterende. Tilbudet som blir gitt er noe poliklinisk behandling til enkelte pasienter uten at pasienten medisineres, samt at det kan være mulig å fortsette denne behandlingen hvis pasienten legges inn ved enkelte av de distriktpsykiatriske sentrene i regionen. Dette kan ikke anses å være et godt nok tilbud.

Det er meget viktig at slike tilbud blir et reelt valg innen psykisk helsevern og at det derfor etableres egne enheter for slik behandling. Bruken av psykofarmaka har økt betraktelig de siste 10 år, for jenter på 17 år har bruken for eksempel økt fra at 1400 jenter bruker antidepressiva i 2004 til 2300 jenter i 2014. Når man vet at bivirkningene ved bruk av psykofarmaka kan være betydelige og alvorlige, er det svært viktig å utvikle reelle behandlingstilbud uten bruk av slike medikamenter.

Venstre ønsker å utvikle helsetilbudet innen psykisk helsevern slik at det blir «Pasientens helsetjeneste» som er målet for virksomheten.

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre, 10. desember 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**