Flere inn i fellesskapet

Siv Jensen, Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Trine Skei Grande utenfor forhandlingsrommet på Jeløy Radio.
Siv Jensen, Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Trine Skei Grande utenfor forhandlingsrommet på Jeløy Radio. , Foto: Mona Lindseth

– En av de viktigste oppgavene i denne stortingsperioden er å få flere i jobb. Flere grupper har utfordringer med å komme seg inn i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid. Målet er klart: Få folk ut av utenforskap, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Etter tre dager med forhandlinger inviterte de tre partilederne i dag til pressekonferanse på Jeløy utenfor Moss.

– Noen ting er vi allerede ganske enige om etter fire år med samarbeid. Andre ting tar flere runder, sene nattetimer og tidlige morgener. Men vi mener alle at en av de viktigste oppgavene i denne stortingsperioden er å få flere i jobb.

Utfordringer

Flere grupper har utfordringer med å komme seg inn i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid.

– Dette gjelder spesielt funksjonshemmede, enkelte innvandrergrupper og unge mennesker uten fullført utdannelse. Det skal lønne seg å jobbe, men arbeid har også en menneskelig side langt utover den økonomiske. Å ha en jobb å gå til betyr tilhørighet og en mulighet til å bidra. Derfor må vi føre en rausere og mer inkluderende politikk for å få flere i jobb. Det er bra for den enkelte, men også for fellesskapet og velferden vår i årene som kommer, sier Skei Grande.

Mer om Venstres politikk: «Inkluderende arbeidsliv»

Senke tersklene

Partilederne understreket på pressekonferansen at tersklene må senkes for deltakelse i arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne, eller for de som har pådratt seg hull i CV-en og andre som står utenfor.

– I valgkampen snakket vi i Venstre mye om viktigheten av å skape flere nye jobber som vi skal leve av i framtida. Skal vi lykkes, må vi legge tilrette for at både det offentlige og private, politikerne og borgerne deltar i dugnaden for å få flere i jobb.

Tiltak og målsettinger

  • Videreføre og styrke ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
  • Jobbe systematisk for at flere ideelle og sosiale entreprenører skal få ta del i å løse sosiale utfordringer i samfunnet, ikke minst i arbeidsmarkedet.
  • Sikre at staten går i front som et godt eksempel
  • Invitere partene i arbeidslivet til en inkluderingsdugnad, for å få flere i jobb. Dette ansvaret kan ikke bare delegeres til NAV, vi som arbeidsgivere må bidra mer.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**