Likestilling må gjelde også for friskoler

Gjennestad videregående skole, Foto: (c) Morten Fredheim Solberg

NRK Vestfold tok sist uke opp saken om rektoren ved Gjennestad videregående skole som valgte å si opp sin stilling. I kjølvannet av saken er det kommet reaksjoner i media fra elevene ved skolen, fra politikere i Venstre og FrP og fra styreleder i Normisjon. Fylkesleder Magdalena Lindtvedt har i sakens anledning skrevet en kronikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Menneskeverdet er det mest sentrale og den mest grunnleggende verdien i det norske samfunnet. FN’s menneskerettserklæring står foran andre lover, og når vi legger til blant annet Arbeidsmiljøloven og lover mot diskriminering, slås det her fast at mennesker skal behandles som likeverdige og på lik måte uavhengig av blant annet seksuell legning.

NRK Vestfold tok nylig opp saken om rektoren som valgte å si opp på Gjennestad videregående skole. Skolen er en friskole som eies av Normisjon, en evangelisk luthersk organisasjon. Gjennestad er et viktig utdanningstilbud for fylket, som med sin bredde gir fremtidsmuligheter i flere fag og retninger innenfor grøntsektoren og naturbruk.

Skolen har et verdidokument som man ved ansettelse skal gjøre seg kjent med. Der står det blant annet at en ikke kan gifte seg med noen av samme kjønn så lenge en er ansatt på denne skolen. Det forventes at en senere skal være lojal mot disse verdinormene. Det vi ser i dette tilfellet er den usikkerheten et slikt verdidokument skaper for personer som ikke lever opp til dokumentets innhold. Dette har nå skapt en viktig prinsipiell debatt.

I saken fremkommer det at skolen ikke har bedt rektoren om å gå, men at han har valgt å si opp selv. I henhold til NRK-uttalelser fra styreleder ved skolen, Agnar Kvalbein, svarer han dette på spørsmålet «Hvis han ikke hadde sagt opp selv, ville han fått sparken?». «– Det er et hypotetisk spørsmål som man skal være forsiktig med å gå inn på. Jeg tror rektor selv var opptatt av at styret ikke skulle ta den avgjørelsen. Han ba om at det ikke skulle diskuteres, men at vi skulle respektere hans avgjørelse. Jeg tror han ser at forventningene fra eierorganisasjonen kunne være at han måtte gå hvis han ikke hadde gjort det selv».

For det første stiller Vestfold Venstre seg meget undrende til at Gjennestad videregående skole kan styres av et slikt verdidokument som bryter mot lovverket og som strider mot grunnleggende verdier. For Venstre er prinsippet om at alle skal behandles likt grunnleggende. Religionsfriheten hører til privatlivet og den skal ikke kunne overstyre eller sette til side norsk lovgivning. Retten til å velge å inngå ekteskap med sin partner uten å bli diskriminert bør være helt grunnleggende. Venstre kan ikke akseptere at friskoler skal ha lov til å diskriminere mennesker på det ene eller andre grunnlaget.

For det andre stiller Vestfold Venstre seg meget kritiske til at friskoler som ikke følger lover mot diskriminering, får offentlig støtte til sin utdanningsvirksomhet. Friskoler som Gjennestad bør ikke nødvendigvis tas fra selve retten til å drive privatskole så lenge den tilbyr en godkjent utdanning i henhold til Friskoleloven. Derimot stiller vi spørsmål om skolen skal ha rett på økonomisk støtte fra staten på grunn av sin diskriminerende praksis.

FN’s Menneskerettserklæring, Arbeidsmiljøloven og loven om diskriminering slår fast at mennesker skal behandles som likeverdige og på lik måte, noe som burde gjelde alle, og som vi ser det, også friskoler. Dette kommer Venstre til å utfordre statsråden på i kommende uke.

Magdalena Lindtvedt
Fylkesleder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**