Regjering

Venstre, Høyre og Frp har siden 2. januar forhandlet om en regjeringserklæring på Jeløya i Moss. 14. januar ble erklæringen offentliggjort av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande, etter behandling i partienes landsstyrer og stortingsgrupper, Foto: Mona Lindseth

Tinn Venstre mener det er fornuftig at Venstre går i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Blå – blått har blitt mer blågrønt. Et fargeskifte den lokale Venstre-lederen setter pris på.

– Man får mer gjennomslag for egen politikk ved å sitte bak rattet i en regjering og gjennom en regjeringsplattform som vi har fått nå. Som lokallagsleder i Tinn så har jeg vært en tydelig stemme internt både i fylkeslaget og opp mot sentralt hold for å gjøre et forsøk om å gå i regjering, fordi vi har store utfordringer som vi må ta ansvar for å være med på å løse for å takle klimautfordringene, gi folk en god start på livet og ta vare på dem som faller utenfor. Det har vi satt et godt stempel på i denne regjeringsplattformen, mener han.

Lokal runde

– Diskusjon om regjeringsdeltakelsen i Tinn Venstre?

– Vi hadde en runde på spørsmålet i høst etter valget. Medlemmene har sett mulighetene for å få mer gjennomslag for Venstres politikk ved å gå i regjering, sier Skeie som mener Venstre fikk mye ut av samarbeidsavtalen fra 2015.

– I forrige periode fikk Venstre viktige gjennomslag gjennom en samarbeidsavtale der vi blant annet fikk midlertidig vern for oljeutvinning av Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi sørget for at naturmangfoldsloven skulle ligge fast. Det er blant annet takket være denne at Stortinget, måtte snu i ulvesaken i fjor. Dette sammen med et solid gehør for verdiskaping, et løft for norsk skole og gratis kjernetid i barnehage for barn i familier med lav inntekt var viktige saker vi fikk til i samarbeid med regjeringen og KrF. I tillegg så har de borgerlige partiene et felles syn på at kommunene selv i størst mulig grad skal bestemme over hva de vil bruke penger på gjennom frie overføringer og at man skal være åpne for å finne andre løsninger enn økt beskatning for å trygge velferdsstaten. Det betyr mer lokaldemokrati og mer bærekraft i økonomien, mener han.

Skeie mener de har hatt innflytelse på statsbudsjettene.

-Lokalt har vi hatt påvirkning på statsbudsjettet de siste fem årene, blant annet har det vært fra Venstres alternative budsjett at omstillingsmidlene til Tinn har kommet inn i statsbudsjettet, mener han.

Ser mot 2019

– Dagens politiske ledelse i Tinn vil neppe være enig i at fire år med Høyre og Frp og støttepartiene har ført til mer økonomisk bærekraft i Tinn og distriktene?

-Problemet til de som eventuelt påstår slikt er at det går veldig bra i mange distriktskommuner med vekst i både folketall og næringsliv. Dette skjer i stor grad uavhengig av hvem som sitter i regjering. Det handler om hvordan man forvalter det lokale selvstyret og hvilken kultur for vekst man skaper – man høster som man sår, mener Skeie.

Han håper at Tinn Venstre blir representert i kommunestyret etter kommunevalget 2019.

– Vi vil forsøke å gjøre et godt valg lokalt neste år og prøve å få hånden på rattet også her i Tinn – vi ønsker endring i lokalpolitikken og vil gjerne både be om folks tillit til det, men også ønske velkommen nye folk som ønsker en positiv endring og utvikling her vi bor, sier Marius Skeie, leder i Tinn Venstre. Om 14 dager, den 30. januar, holder lokalpartiet årsmøte.

Rjukan Arbeiderblad 17. januar 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**