Til innhold

UTTALELSE: TELEMARK VENSTRE SIER NEI TIL DEPONI I BREVIK

Vi må ta vare på fjordene våre, Foto: Finn Dale Iversen

Planene om deponi i Dalen gruver i Brevik, Telemark skrinlegges på grunn av gruvenes nærhet til befolkningen og stor lokal motstand. Nærhet til befolkning, skoler og infrastruktur er viktige grunner til å utelukke avfallsdeponiet.

Telemark Venstre støtter vår nye klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, i arbeidet for å modernisere norsk avfallspolitikk – med reduksjon av avfall og mer gjenvinning som sentrale mål. Elvestuen tok opp tema avfallsplan i stortingshøringen om avfall (Stortingsmelding 45) den 15. januar 2018. En ny nasjonal avfallsplan må også omfatte farlig avfall, slik EØS-avtalen krever. Deponering av avfall må begrenses til et minimum og lagres på en måte som muliggjør senere gjenvinning med ny teknologi.

Telemark Venstre mener industrien i Grenland er godt rustet for å utvikle nye metoder for å behandle og redusere avfall. Et nært samarbeid i regjeringen med vår nye næringsminister vil kunne legge grunnlaget for en ny vekstnæring i Telemark.

Telemark Venstre mener avfall skal betraktes som en ressurs som i størst mulig grad skal gjenvinnes lokalt. Mindre bruk-og-kast, mindre forbrenning og mer gjenvinning kan ifølge EU skape 100 000 nye arbeidsplasser og nå en omsetning på 100 mrd euro i denne nye industrien i Europa innen 2030. Søppelturisme med transport av avfall mellom land må reduseres.

Telemark Venstre finner det underlig at Miljøverndepartementet så lenge har vært fokusert på et mulig stordeponi for hele landet – med stor import av farlig avfall fra våre nordiske naboland. Bystyret i Porsgrunn sa nei til planene om et slikt deponi i mars 2015 og fikk støtte fra sju nabokommuner i Telemark og Vestfold. Det kommunale selvstyret må respekteres.

Årsmøteuttalelse Telemark Venstre 10.02.18 Norsjø hotell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**