Styrk politiutdanningen i Stavern

Foto: Politihøgskolens web-side.

Fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre behandlet og vedtok i helgen seks politiske uttalelser. Den første uttalelsen publiseres her.
Vestfold og Telemark har et av landets største og mest framtidsrettede miljøer innenfor samfunnssikkerhets- og beredskap, og er rett lokasjon for framtidas politiutdanning.

Hallstein Bast var forslagsstiller til den politiske uttalelsen.

Dersom politihøgskolen skal flyttes fra Oslo, trengs det en reell utflytting til et sted med høy politifaglig kompetanse, flere relevante fagmiljøer og erfaring som vertskap.

Helt siden starten av 2000-tallet har Larvik kommune vært vertskap for sentrale funksjoner innen justissektoren. Politihøgskolen, Utrykningspolitiet og Justissektorens kurs- og øvingssenter er alle på plass i Fredriksvern verft i Stavern, som i tillegg har fasiliteter for skarp trening i egnede omgivelser.

Regionen Vestfold og Telemark utgjør «Blålysregionen», en av landets største klynger av virksomheter innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det vil være samfunnsøkonomisk fornuftig å bygge kompetansen videre ut, med en ny og styrket politihøgskole i regionen. Vestfold har meget god infrastruktur og beliggenhet som sikrer faglig kvalitet i politiutdanningen.

Politistudentenes læringsmiljø må også stå sentralt. Ved Politihøgskolens avdeling i Stavern studerer de mest fornøyde studentene i landet, uansett fagretning. Her finner man den største søkningen utenfor Oslo

Den norske politiutdanningen er i verdenstoppen. Blålysregionen er klar til å løfte politiutdanningen til et enda høyere faglig nivå og samtidig skape ringvirkninger for en hel region. Vestfold Venstre vil derfor arbeide for å beholde og utvide Politihøgskolens virksomhet i Stavern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**