Svelvik, Drammen og Nedre Eiker Venstre er slått sammen!

Distrikssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Med virkning fra 01.01.2018 er Venstres lokallag i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker slått sammen. Dette ble vedtatt på felles årsmøter 29. januar. Navn på det nye, sammenslåtte laget blir Drammen Venstre.

Sammenslåingen gjennomføres som forberedelse til kommunevalg 2019, der kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker skal stille felles liste, samt påfølgende sammenslåing av kommunene med virkning fra 01.01.2020.

Svelvik Venstres program for perioden 2015-2019 er gjeldende ut perioden og eksisterende strukturer for å håndtere folkevalgt arbeid i Svelvik kommune opprettholdes lokalt som før sammenslåingen. I det nye lokallagets vedtekter slås det også fast at kommunene Svelvik og Nedre Eiker frem til 01.01.2020 skal være representert med minst ett styremedlem hver, som ved tidspunktet for valg er bosatt i den aktuelle kommunen. Svelviks representant Drammen Venstres nye styre for 2018 er Trond Kjeldås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**