Rekordmange lærere søker videreutdanning. Tilbudet øker

Foto: Simen I. Vangen

Rekordmange lærere vil få tilbud om videreutdanning. – Søknadsfristen går ut 1. mars, så jeg oppfordrer lærere til å søke. Det er veldig positivt at interessen for tilbudet er så stor, sier Venstres stortingsrepresentant Tina Shagufta Munir Kornmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Dette er en storsatsing som Venstre har jobbet for i mange år. De høye søkertallene viser tydelig at norske lærere er opptatt av å få faglig påfyll, sier Kornmo.

– Noe av viktigste vi kan gjøre i skolen er å øke tilbudet som gir lærere enda mer kompetanse i fagene de underviser i. Derfor er vi glad for at tilbudet nå styrkes ytterligere i 2018, sier Venstres Kornmo.

Rekordmange får tilbud

Rett før fristen går ut 1. mars har 7302 lærere søkt om å ta videreutdanning neste skoleår. På samme tid i fjor var det kommet inn 6864 søknader. I alt søkte 9 522 lærere om å ta videreutdanning innen fristen 1. mars i fjor. Over 6000 av dem fikk plass på et studietilbud. Regjeringen har økt tilbudet om videreutdanning til lærere med 200 millioner kroner, slik at vi nå bruker over 1,6 milliarder kroner på videreutdanning av lærere.

– Dette er en storsatsing som Venstre har jobbet for i mange år. De høye søkertallene viser tydelig at norske lærere er opptatt av å få faglig påfyll og ønsker å oppdatere seg. Det er veldig gledelig når vi vet at læreren er den aller viktigste enkeltfaktoren for hvor mye elevene lærer på skolen, sier hun.

Venstre-tema: Kunnskap og like muligheter

Kommunene godkjenner

Når lærerne har sendt inn sine søknader er det kommunene som må godkjenne disse innen 15. mars.

– Vi forventer at skolekommuner gjør dette fortløpende og effektivt. Alle kommuner skal også ha en langsiktig plan for videreutdanning for sine lærere. Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden 2013 har rundt 20 000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag, opplyser Kornmo.

Satsingen på videreutdanning av lærere har økt kraftig i budsjettene de siste årene. Kilde: Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjoner. Enkelte tall er delvis basert på anslag.

Lærersatsing virker

Ifølge en undersøkelse sier lærere som har fått videreutdanning at de har endret undervisningen. Sju av ti mener at de har blitt bedre lærere.

– Det er gledelig at «Lærerløftet» er en suksess. Enda mer gledelig er det når lærerne selv er positiv til utviklingen. Derfor er det politikernes jobb å styrke denne utviklingen, understreker Tina Shagufta Munir Kornmo .

 

Abonner på vårt populære nyhetsbrev

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**