Miljøtiltak for de få?

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt., FOTO: Redd Barna/Søren Nilsen

«El-sykkel
Nå kan du få bidrag fra Tinn kommune for å kjøpe deg el-sykkel.

Kommunestyret har vedtatt at 10 personer kan få kr 5.000,- hver i bidrag for å kjøpe ny el-sykkel. Dette er et tiltak som kan bidra til bedre folkehelse og mindre klimagassutslipp i kommunen, samt minimere parkeringsbehovet i noen områder.

Kriterier for å få innvilget bidraget er at du er bosatt i Tinn kommune, at sykkelen kjøpes i en butikk som er registrert i Tinn og at sykkelen kjøpes etter at du har mottatt vedtak om at bidraget er innvilget. Tilskuddet utbetales mot kvittering.»

Jeg tenker at jeg heller hadde foreslått at disse pengene skulle brukes til fritidsutstyr for barn i familier med lav inntekt. Med de kriteriene som foreligger her (som ikke sier noen ting om behov, og som heller ikke er tilknyttet selve begrunnelsen for dette tiltaket), så er dette ganske meningsløs bruk av fellesskapets midler.

Marius Skeie

Lokallagsleder for Venstre i Tinn.

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 12.04.2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**