Breie gjennomslag for Tinn og Telemark

Telemark Venstres delegasjon på Landsmøtet 2018 var fylkesleiar Torgeir Fossli, politisk nestleiar Marius Skeie, Geir Mjøen (Porsgrunn), organisatorisk nestleiar Solfrid Rui Slettebakken, Ingrid Åmlid (fylkesleiar i Telemark Unge Venstre) og Haakon Wærstad (Skien), mens Erik Falkenstein frå Midt-Telemark var varadelegat. Observatørar var Line Markussen (Bamble), Ole Røed, Lars Solbakken og Gustav Søvde frå Skien, og Thomas Notevik Torgersen og Tor Helge Flåto frå Tinn. , Foto: Venstre

– Tinn og Telemark Venstre har fått gjennomslag for ei rekkje viktige saker på Venstres landsmøte i helga. Me har fått på plass ein sterkare og meir offensiv distriktspolitikk. Det er ekstra viktig no når Venstre har blitt regjeringsparti, seier lokallagsleiar og politisk nestleiar i Telemark Marius Skeie.

Topp stemning i delegasjonen til Telemark Venstre på Landsmøtet 2018!
På venstre side sitter Marius Skeie (Telemark), Geir Mjøen (Porsgrunn), Solfrid Rui Slettebakken (Telemark) og på høyre side sitter Ingrid Åmlid (Telemark Unge Venstre), Torgeir Fossli (Telemark) og Haakon Wærstad (Skien)

Skeie har vore delegat og var delegasjonsleiar på fyrste dagen. Venstres landsmøte har vedteke politikk på fleire område som er viktige for Venstre: Skule, kultur, miljø og klima, inkludering og sosialpolitikk. Landsmøtet vedtok også ei eiga fråsegn om distrikts- og regionalpolitikk: https://www.venstre.no/artikkel/2018/04/15/loft-for-heile-landet/

Skeie trekkjer fram følgjande andre saker som særleg viktige gjennomslag for Telemark Venstre på landsmøtet:

– Nasjonal Transportplans vedtak om høgfartsbanar må fylgjes opp.

 

 

– Ja til utjamning av nettleige

– Vidare trykk på utflytting av statlege arbeidsplassar

– Styrking av senter-satsing også i distrikta

– Merkur-ordninga skal halde fram (for å sikre butikkar i distrikta)

– Me seier nei til legalisering av narkotika (det var forslaget frå i Tinn (og då Telemark) som vant voteringa om dette).

– Evaluere konsolideringsordninga for musea og finansieringa av undermusea i Norge.

– Ha ei opptrapping av arbeidet med den immaterielle kulturarven

– Etablere forbod mot norsk produksjon og bruk av mikroplast i kosmetikk og kroppspleieprodukt.

Skeie ser òg fram til eit godt samarbeid med Vestfold framover der me saman skal arbeide for det grøne skiftet i regionen vår. Stemninga i båe delegasjonane var høg!

Vestfold og Telemark på Landsmøtet 18
Solfrid Rui Slettebakken
Haakon Wærstad
Ingrid Åmlid

Heile fråsegna om distrikts- og regionalpolitikk kan lesast her

Andre vedtekne fråsegner finn du her

Kontaktinformasjon:

Marius Skeie, leiar i Tinn Venstre, mobiltlf 952 759 24.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**