Venstres 10 liberale prinsipper fanget interesse

Introduksjonskurs i Vestfold Venstre, Foto: Karin Frøyd

Det var en ivrig gjeng som satte seg på skolebenken til introduksjonskurs for nye og gamle Venstre-medlemmer på Kjær Gård lørdag 21. april. Venstres liberale prinsipper og gjennomgangen av disse ble ett av høydepunktene på kurset!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Temaer som ble gjennomgått var: Venstres historie og ideologi, politisk påvirkning, lokaldemokrati i praksis, Venstres 10 liberale prinsipper, Venstres politiske satsningsområder og Venstre som partiorganisasjon.

Carl Otto Kielland, kursleder

Kursleder og opplæringsansvarlig i Vestfold Venstre, Carl Otto Kielland ledet kurset på en interessant og humørfylt måte. Han satte pris på å ha med seg en så positiv og aktiv gjeng!

Kursdeltakerne uttrykte det slik etter kurset: -Dette var en veldig interessant dag. Det er så viktig å kjenne til de 10 liberale prinsippene, og kunnskap om disse bør spres. Flere uttrykte at med dette kurset ble de sikrere på å ha gjort et rett valg ved å melde seg inn i Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**