Sammen bygger vi landet

Ingen partier har æren for en samfunnsutvikling alene. Vår velferdssta er skapt gjennom samarbeid.
Ingen partier har æren for en samfunnsutvikling alene. Vår velferdssta er skapt gjennom samarbeid. , Foto: Venstre

Sterke og rause fellesskap er viktig for Norge. Samarbeidet mellom den liberale bevegelsen og arbeiderbevegelsen har bidratt til å utvikle velferdsstaten. Ingen partier har æren for en samfunnsutvikling alene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Både Arbeiderpartiet og de borgerlige partier har vært svært sentrale – ja, faktisk har de borgerlige partiene til tider vært mer sentrale i å utforme og iverksette viktige sosiale reformer.

Viktige rettigheter

Statsminister Gunnar Knudsen fra Venstre var ansvarlig for en rekke store og helt grunnleggende sosiale reformer som de castbergske barnelover (etter Venstres sosialminister Johan Castberg). Disse sikret rettighetene til barn født utenfor ekteskap. Samme regjering sto også for konsesjonslovgivningen som sørget for offentlig råderett over naturressursene.

Les også: Ingen bygger landet alene

Den norske fellesskolen, med utdanning for alle som det bærende element, ble resultatet av et viktig og bredt politisk samarbeid.

Fellesskolen

Borgerlige bevegelser med Venstre i spissen var også en av de helt sentrale bærende kreftene i arbeidet med å etablere og styrke den norske fellesskolen der utdanning for alle sto som det bærende element. Arbeidet for kvinnelig stemmerett skjedde ved en felles front av politiske røster i bl.a. Venstre, Ap og i de store kvinneorganisasjonene.

Velferdsstaten

Det var Venstres Paal Berg som sto i spissen for utviklingen av byggesteinene som skulle bli til trepartssamarbeidet i arbeidslivet der samarbeid, ikke klassekamp, var det bærende elementet. Han var blant de første som brukte begrepet velferdsstat offentlig.

Samarbeid for framtida

Flere partier var i første halvdel av 1900-tallet opptatt av utvikling av universelle velferdsordninger, men Folketrygden ble først en realitet under en borgerlig regjering (Borten-regjeringen). Ordningen som ble endelig gjennomført var det Venstre som fremmet, nemlig den svenske modellen om standardtrygghet. Venstres Halfdan Hegtun var saksordfører under Stortingets behandling.

Andre reformer der Venstre var sentrale:

  • Full religionsfrihet
  • Lekdommere i rettsvesenet
  • Eget norsk skriftspråk
  • Allmenn offentlig syketrygd
  • 8-timers arbeidsdag
  • Jernbaneutbyggingen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**