Dobler kampen mot plast i havet

Ola Elvestuen i Lofoten
Foto: Mona Lindseth

Rent hav: – Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Derfor er det gledelig at regjeringen og Venstre har fått gjennomslag for en rekke miljøsatsinger. Nå dobler vi støtten for å rydde opp i havet og langs norske strender, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Et hovedmål for Venstre er å ta vare på naturen. I årets statsbudsjettet har vi fått på plass en rekke tiltak som bidrar til renere hav og strender, bedre luft og mer og bedre kunnskap om miljøet vårt, sier Elvestuen.

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2018: Det trengs styrket innsats mot plast i havet
I 2016 ble nesten 380 000 kilo søppel fjernet fra norske strender, og mesteparten av dette er plast.

Tiltak mot plast

– Gjennom «Strandryddedagen» rydder flere tusen frivillige sine lokale strender både langs kysten og i innlandet. I 2016 ble nesten 380 000 kilo søppel fjernet fra norske strender, og mesteparten av dette er plast.

Finn en aksjon i ditt nærområde. Sammen tar vi vare på livet i havet! ?

Elvestuen roser arbeidet, og er svært fornøyd med at dette arbeidet nå blir blant tiltakene som styrkes i budsjettet. Denne uken ryddet Elvestuen plast ved Akerselva i Oslo, og på lørdag 5. mai går turen til Haugesund på det nasjonale strandryddearrangementet i regi av Hold Norge Rent.

Takker strandrydderne

– Strandryddere har ryddet en kystlinje som tilsvarer avstanden mellom Oslo og Bergen og tilbake igjen. Ifølge Strandryddedagens rapport består søppelen av en rekke plastgjenstander, der plastbiter, tau, drikkeflasker, isopor, strips og korker er gjengangere, sier Elvestuen.

Han retter en stor takk til både strandrydderne og nettverksorganisasjonen Hold Norge Rent for en fantastisk innsats.

Visste du: Blågrønt samarbeid har gjort kampen mot marin forsøpling til en budsjettvinner

  • 150 millioner over bistandsbudsjettet (UD). Nytt program etablert av regjeringen.
  • 5 millioner til FNs miljøprograms arbeid mot marin forsøpling. Norge er for øvrig en stor bidragsyter til UNEP, men øvrige midler øremerkes ikke (UD). Noe av bistandsmidlene vil gå til UNEP, men dette er ennå ikke fordelt.
  • 80 millioner kroner (65,290 mill. kr + 15 millioner kroner) til tilskuddsordning til forebygging av og opprydding i marin forsøpling som Miljødirektoratet forvalter (KLD)
  • 27 millioner kroner til Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten/Vesterålen. En stor del av dette vil gå til marin forsøpling (SD).
  • 1 million kroner til Hold Norge Rent (KLD)
  • Det er også bevilget 300 millioner tilskuddsordning for å utvide vrakpantordningen for kjøretøy og til håndtering av kasserte fritidsbåter. Det er usikkert hvor stor andel som vil gå til tilskudd til håndtering av kasserte fritidsbåter, da det avhenger av hvor mange båter som blir levert og antall anlegg som søker midler. Et grovt anslag er at en tredel kan gå til dette formålet (100 millioner).
  • Midler som gis til andre områder/aktiviteter kan også redusere marin forsøpling. Det går også midler til forskning og overvåkning og det skjer opprydding i regi av flere statlige institusjoner (Kystverket, Fiskeridirektoratet, Sysselmannen, Statens naturoppsyn). Dette er ikke lett å tallfeste og er ikke inkludert i oversikten.
[mc4wp_form id=”200299″]