Suksessfull temakveld om integrasjon i Kviteseid kommune

Suksessfull temakveld om integrasjon i Kviteseid kommune , Foto: VTB

«Bra oppmøte, god og saklig informasjon, interessert og engasjert publikum – Kviteseid Venstre er fornøyd med temakvelden om integrasjon», sier Hartwig John, leder til Kviteseid Venstre etter partiets første arrangement i en rekke av planlagte temakvelder. Hele 22 tilhørere fant veien til Waldenstrøms Kafe for å få informasjon og for å diskutere med ordføreren og flyktningekoordinatoren.

Ordføreren i Kviteseid, Tarjei Gjelstad, var kveldens første referent. Etter en kort definisjon av begrepet «integrasjon» beskrev han hvordan politiske og militæriske kriser i verden har konsekvenser for Kviteseid: «I følge av krisen i Syria fikk Kviteseid på noen timers varsel ca. 20% nye innbyggere, da 400 flyktninger kom til 2 transittmottak i Vrådal og Morgedal. Men – med blant annet hjelp av mye innsats fra lag, foreninger og enkeltpersoner – klarte vi oss ganske godt.»

I oktober 2015 vedtok Kviteseid kommune å ta imot i det hele tatt 40 personer fordelt på 4 år (2016 – 2019), men etter et nytt regelverk skal kommuner med mindre enn 5.000 innbyggere ikke få bosette flyktninger lengre. «Det er en diskriminering og ekskludering som rammer Kviteseid og halvparten av kommunene i Norge», utførte ordføreren. At et eventuelt interkommunalt samarbeid ble lagt på isen forklarte ordføreren med «mange kompliserte utfordringer når det skal samarbeides om en så kompleks oppgave».

I følge ordføreren har Kviteseid en innvandrerandel på 7,3% av befolkningen – tilsvarende tall for Telemark er 10,7% og 16,8% for hele landet: «Det bor 179 innvandrerne i Kviteseid som kommer fra 41 forskjellige land, og de største gruppene kommer fra Tyskland (22), Polen (21), Nederland (14), Litauen (12) og Syria (9).»

Med flyktningekoordinatoren og en nyskapt lærerstilling for minoritetsspråklige elever er kommunen godt rystet for integrasjonsoppgavene, syntes både ordføreren og flyktningekoordinatoren, Tone Syftestad, som var kveldens andre referent.

Flyktningekoordinatoren refererte om forskjellige integreringstiltak som del av og ved siden av introduksjonsprogrammet. Tilbudene på aktivitetsdeltakelse har vært mangfoldige: Fra fotball og ski, svømmeopplæring og turer til opplæring om bruk av motorsag. «Med fokus på språkopplæring har det vært organisert språkkafe og leksehjelp, og vi har hatt samarbeid med NKS som har integrering som en av sine fanesaker,» fortalte Syftestad. Så ga hun ros til «ulike lag og foreninger og alle frivillige og gode naboer som har stilt opp.»

«Vi er takknemlige for innsatsen, men vi trenger enda flere frivillige til både leksehjelp og øvelses kjøring», oppmuntret Syftestad.

På vegne av Kviteseid Venstrelag foreslo lokallagets leder Hartwig John å endre Syftestads tittel og funksjon fra flyktningekoordinatoren til integrasjonskoordinator, fordi også andre innflyttere hadde behov for integreringshjelp, «uansett om en person er flyktning eller arbeidsinnvandrer, uansett om en person flykter fra Syria eller Afghanistan, eller flytter fra Makedonia, Tyskland, Nord-Norge eller fra Bergen – jeg tror alle som kommer hit bør vises at de er velkomne og at de for alt av hjelp de kunne ha behov for.»

Etter mange spørsmål fra publikumer avsluttet John den offisielle delen og oppfordret kveldens gjester: «Ta dere en kopp kaffe og et stykke kake … og fortsett å integrere dere!» Både innvandrerne og innfødte Kviteseidinger tok sjansen til å diskutere med hverandre og å bli bedre kjent med hverandre, og alle var enige i at det hadde vært en vellykket kveld med mye informasjon og mange interessante samtaler.

Kviteseid Venstre

På trykk i Vest-Telemark Blad 20. april 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**