Telemark Bondelag angriper ytringsfriheten og det frie ordskifte!

Truls Ekeberg

I et åpent brev (publisert i RA 23. mai 2018) undertegnet av blant andre Telemark Bondelag, kritiseres Hardangervidda Nasjonalparksenter AS generelt, og daglig leder Per Lykke spesielt, for å avholde et fagseminar om jerv på Hardangervidda.

Under henvisning til at Hardangerviddasenteret er eid av Tinn kommune og får driftsmidler fra staten, bes det om at eieren (Tinn kommune) instruerer daglig leder og styret om «kva som er, og ikkje er, naturlege gjeremål for Hardangervidda Senteret a/s.».

Under overskriften «Skal vi få jerven tilbake på Hardangervidda?» inneholdt seminaret flere innlegg fra forskere ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og et hovedforedrag «Jerven og dens biologiske egenskaper – Jervens rolle i høyfjellsøkologien» med Arild Landa, som har avlagt doktorgradsavhandling om jerv og ansatt ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I tillegg holdt seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård fra Norges Bondelag innlegg om jerv sett fra et landbruks- og næringspolitisk ståsted.

At Hardangerviddasenteret og daglig leder «gjør jobben sin» og driver kunnskapsformidling om økologien på vidda, særlig sett i lys av sykdomsproblemene på villreinen (skrantesyken), ble altså for mye for Telemark Bondelag. Dette vil de ha seg frabedt!

Det er prisverdig at anmodningen om instruksjon kontant er avvist av Senterpartiordfører i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland. Bra gjort!

At Bondelaget beskylder Hardangerviddasenteret for å drive rovdyr-aktivisme kan muligens unnskyldes med at rovdyrdebatten vekker sterke følelser hos mange av Bondelagets medlemmer. Men at Telemark Bondelag skyver stat og kommune foran seg for å hindre at debatten finner sted, er helt forkastelig!

Ytringsfriheten er en bærebjelke i vårt demokrati. Forsøk på å kneble ytringer og faglig kunnskapsformidling er et angrep på denne.

Spørsmålet er; i hvilke land som vi ønsker å sammenligne oss med, vil man kun få offentlig støtte dersom man formidler det som staten (eller Bondelaget) «liker»?

Torgeir Fossli, leder Telemark Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 16. mai 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**