Nominasjon til Fylkestingsvalget i 2019

Nominasjonskomiteen
Fra venstre: Per Solli, Ingrid Åmlid, Elin Berg Schmidt, Signy Gjærum, Aina Dahl, Eli Taugbøl. Foran: Terry Gabo. , Foto: Telemark Venstre

Vestfold og Telemark slås sammen til en felles fylkeskommune fra 2020 etter beslutning i Stortinget. Det skal derfor gjennomføres felles fylkestingsvalg for Vestfold og Telemark i september 2019. Vestfold og Telemark Venstre vil ha en felles nominasjon til fylkestingsvalget. Nominasjonsmøtet vil bli holdt 23.sept 2018.

Vi inviterer alle medlemmer til å komme med forslag på kandidater til fylkestingsvalget i 2019. Det er viktig med en bred og representativ valgliste som kan sikre Venstre et godt valgresultat og politisk innflytelse i den nye fylkeskommunen. Forslag på kandidater, gjerne i prioritert rekkefølge, sendes på e-post til Vestfold og Telemark Venstres nominasjonskomite ved [email protected] innen 15. juni.

Med vennlig hilsen

Nominasjonskomiteen

Leder: Aina Dahl

Nestleder: Signy Gjærum

Medlemmer: Ingrid Åmlid

Terry Bob Gabo

Per Sollid

Elin Berg Schmidt

Eli Taugbøl

Dag Nordbotten Kristoffersen