Får internasjonal skryt for lærerutdanningen

Iselin Nybø
– Vi skal ha en skole der elevene lærer mer og opplever mestring, og der elever som sliter, får hjelp tidlig. Skal vi lykkes med å nå det målet, må vi rekruttere flere grunnskolelærere med solid kompetanse, sier Iselin Nybø., Foto: Liv Aarberg

– Det er viktig med en attraktiv utdanning og gode lærere som fullfører studiene. Positive signaler fra internasjonalt hold er gledelig, sier Iselin Nybø, minister for høyere utdanning og forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det er en internasjonal ekspertgruppe som har vurdert implementeringen av den nye femårige lærerutdanningen i Norge i over et år. Gruppen mener bl.a. at Norge har lykkes i å skape en femårig lærerutdanning av høy kvalitet. Samtidig går søkertallene for 2018 opp på samtlige lærerutdanninger.

Positive

Den finske professoren Auli Toom er en av flere representanter i ekspertgruppen. Overfor Dagsavisen slår han fast at det er uvanlig å se en lærerutdanning som fokuserer så mye på forskning og forskningsbasert utdanning i rammeverket og lærerplanene. Gruppen anbefaler også at praksisen i den femårige masteren utvides til 140 dager. I dag er kravet på 110 dager.

- Det er historisk høye tall for søkningen til lærerutdanning. Nær en av ti søkere vil bli lærere. Dette er utrolig gode nyheter, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø..
– Det er historisk høye tall for søkningen til lærerutdanning. Nær en av ti søkere vil bli lærere. Dette er utrolig gode nyheter, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Fra venstre: Nora Marie Hammer, Iselin Nybø og Leander Foss.

Løfter lærerutdanningen

– Lærerutdanningen er et av de områdene vi har valgt å løfte opp. Det er så viktig at vi lykkes på dette området. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener dyktige lærere, understreker Nybø.

Flere søker lærerutdanning

Samtidig er det historisk høye tall for søkningen til lærerutdanning. Nær en av ti søkere denne våren vil bli lærere.

– Utrolig gode nyheter. Vi trenger flere dyktige lærere som vil gjøre en av samfunnets viktigste oppgaver, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

Les også: Jubler for at flere vil bli lærere

Flere fordeler

Kunnskapsdepartementet har også økt insentivene for å bli lærer, ved at man totalt sett kan få nedskrevet inntil 160 000 kroner på studielånet. Rundt 50 000 kroner får alle som kommer seg gjennom lærerutdanninga på normert tid.

– Du får ca. 50 000 kroner til om du har tatt lærerutdanningen for de laveste trinnene, 1. til 7. trinn. Det er på disse trinnene vi trenger flest lærere. Enda mer får du om du velger å bosette deg og jobbe i et av de nordligste fylkene. Vi har gjort en del grep, men vi har en vei å gå. Selv om man ser gode søkertall på lærerutdanningene nå, kan man ikke slappe av riktig enda, mener Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**