Enighet om revidert nasjonalbudsjett

– Å gi alle barn en god skole som gir dem muligheter til å lykkes i livet er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for fremtiden., sier Abid Q. Raja, Foto: Baard Salvesen

De blågrønne regjeringspartiene har blitt enige med Kristelig Folkeparti om revidert nasjonalbudsjett for 2018. Dette har vært de første budsjettforhandlingene siden Venstre gikk inn i regjering, og finanspolitisk talsmann Abid Q. Raja er godt fornøyd med resultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Vi har tatt og gitt i forhandlingene, men jeg opplever at vi nå har fått et revidert budsjett alle parter kan stå inne for. Forhandlingene var preget av at det går godt i norsk økonomi, og at de borgerlige partiene står hverandre nære i de store linjene, sier Raja.

Les mer: Grønnere, rausere og mer sosialliberalt budsjett

Et budsjett med en ansvarlig ramme

I løpet av forhandlingene har de fire partiene flyttet på 257 millioner kroner. Revidert budsjett er først og fremst en justering av statsbudsjettet basert på eventuelle endrede forutsetninger fra da Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2018.

– Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at det går bra med Norge. Arbeidsledigheten er lavere enn på tretti år, kommuneøkonomien viser trygg vekst og det blir stadig skapt nye arbeidsplasser. Regjeringens forslag hadde en klar grønn, raus og sosialliberal profil, hvor vi styrket blant annet innsatsen mot plast i havet, bygging av idrettsanlegg og flere studentboliger, og det er jeg fornøyd med at vi får flertall for, sier Raja.

Regjeringens forslag hadde en klar grønn, raus og sosialliberal profil, hvor vi styrket blant annet innsatsen mot plast i havet, bygging av idrettsanlegg og flere studentboliger, og det er jeg fornøyd med at vi får flertall for, sier Abid Q. Raja.

Han understreker at forhandlingene med KrF har vært gode, med en gjensidig forståelse for paritenes ulike prioriteringer.

– Jeg er glad for at KrF nå har fått sette sitt avtrykk på budsjettet, uten at det går på bekostning av de andre partienes hjertesaker. Avtalen viser hvorfor det borgerlige samarbeidet fungerer. Vi er alle enige i målsetningene, selv om tilnærmingen vår av og til er litt annerledes. Sammen leverer vi nå en god revidering av årets budsjett, sier Raja.

Satsing på utdanning, kultur, utsatte grupper og nødhjelp

– KrF og Venstre deler et engasjement for utdanning, kultur, samfunnets svakeste og internasjonalt ansvar. Gjennom forhandlingene har alle disse områdene blitt styrket. Den usikre internasjonale situasjonen har gjort at de fire partiene har prioritert nødhjelp til rohyigaene, Jemen og DR Kongo framfor andre, mer langsiktige bistandssatsinger. I en verden preget av akutte humanitære kriser er dette en fornuftig omprioritering, sier Raja.

– Prioriteringene til KrF viser jo egentlig hvorfor det borgerlige samarbeidet fungerer. Vi er alle enige i målsetningene, selv om tilnærmingen vår av og til er litt annerledes. Sammen leverer vi en god revidering, avslutter han.

Les mer: Grønnere, rausere og mer sosialliberalt budsjett

De viktigste endringene i RNB-avtalen:

  • Bemanningsnorm barnehager, overgangsordning: 100 mill. kr.
  • Ikke innføre gebyr på utstedelse av skifte- og uskifteattest
  • Kjøp av plasser innen rusomsorg: 20 mill. kr.
  • Rekruttering av fastleger: 10 mill. kr.
  • Rekrutteringsstillinger, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet Nord: 9 mill. kr.

Budsjettavtalens inndekning består blant annet av redusert likviditetsbehov for NMBU Campus Ås på 100 mill. (endrer ikke fremdriften i prosjektet), og reduserte reiseutgifter ved tvangsreturer, 52,8 mill.

Last ned hele avtalen (PDF)
Verbalforslag (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**