Greve Biogass vant miljøprisen 2018

En rekke fylkeslag i Venstre deler også ut sine miljøpriser, og i 2018 vant Greve Biogass Vestfold Venstres miljøpris., Foto: Karin Frøyd

Greve Biogass vant Vestfold Venstres miljøpris for 2018. Overrekkelsen av prisen skjedde i dag 12. juni på Greve Biogass’ eget anlegg – Den Magiske Fabrikken på Taranrødveien nordvest for Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) som også er leder av Stortingets Energi- og miljøkomité, var sammen med stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) kommet fra Oslo for å overrekke prisen, som var symbolisert med en vakker akvarell av Gunnar Alme. I tillegg vanket det diplom og blomsterbukett.

Ketil Kjenseth (V), stortingsrepresentant og leder av Energi- og miljøkomitéen på Stortinget holdt tale og overrakte miljøprisen.

Begrunnelsen for at Greve Biogass fikk miljøprisen er at bedriften sammen med sine engasjerte medarbeidere har bidratt til et økt fokus på fornybar energi i vår region. Med sitt motto “Fremtiden er fornybar” har Greve Biogass bevist at satsing på kortreist energi også gir nye arbeidsplasser samt bidrar med grønn verdiskaping innenfor den sirkulære økonomien. Samtidig bidrar bedriften til en betydelig reduksjon i klimagassutslippene. Greve Biogass har på en svært god måte bevisstgjort at vi alle har et felles ansvar for fremtidens klimanøytrale samfunn.

Prisen ble meget godt mottatt av daglig leder Andreas Gillund og av styreleder Knut Orre. I sine takketaler kom de inn på bedriftens viktige rolle som samfunnsaktør på klima- og miljøsiden i et moderne samfunn og at det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg. Den Magiske Fabrikken har som mål å bli en internasjonal foregangsfabrikk for grønn karbonfangst. Det ble også sagt at fylkeskommunen har gjort en kjempeinnsats for å få avsetning av biogassen. ENOVA har hatt tiltro og gitt tilskudd.

Miljøpris-kaken falt i smak hos Greve Biogass’ kommunikasjonssjef Kaia Ross Lind og produksjonssjef Mariann Hegg.

Som en del av prisutdelingen fikk Venstres representanter se et produksjonsanlegg som er i ekspansjon. Det nye tilskuddet i form av veksthus og kompetansesenter begynner å ta form. Her vil CO2 fra anlegget bli benyttet til produksjon av grønnsaker. I tillegg etableres et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til anlegget, hvor tanken er at elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler skal kunne få lære mer om fornybar energi og at fremtiden er fornybar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**