Regjeringens arbeid med bedre integrering er i gang

Foto: Dreamstime.com

Integrering av flyktninger og innvandrere er viktig for å gi alle som skal bo og vokse opp i Norge mulighet til å få arbeid, delta i våre fellesskap og skape seg gode liv. Fredag 15. juni lanserte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner regjeringens arbeid med et integreringsløft for framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Det integreringsministeren lanserte i dag er en veldig god start på det integreringsløftet de tre partiene ble enige om på Jeløya. Den nye integreringspolitikken som Sanner vil arbeide med fremover er et godt eksempel på Venstres gjennomslag da vi gikk inn i regjeringen, sier Tina Shagufta M. Kornmo, som denne uken møter på Stortinget som vara for Guri Melby.

– Nå setter regjeringen i gang et krafttak for bedre integrering over hele landet, sier Tina S. M. Kornmo

Regjeringen vil bygge det videre arbeidet på 4 søyler:

Kunnskap. Vi skal stille tydeligere krav, til kommunene som har ansvaret for opplæringen og til hver enkelt. Innvandrere som skal bo og leve i Norge må snakke godt norsk.

Jobb. Vi må sikre at flest mulig kommer i jobb – og at de blir værende i arbeidslivet. Det krever at de også har den kompetansen det norske arbeidslivet etterspør. Flere må få fagbrev og formell kvalifisering, i stedet for en meningsløs runddans av kurs.

Hverdagsintegrering. Innvandrere må være en del av store og små felleskap i det norske samfunnet, i idretten, i nabolaget og i lokalsamfunnet.

Negativ sosial kontroll. Kampen for å sikre retten til å leve frie liv.

– Språkopplæring er en helt sentral del av integreringen. Hvis du ikke snakker norsk, er det veldig vanskelig å bli en del av samfunnet og fungere på en arbeidsplass. Det vil også være vanskelig å følge opp barnas skolegang, og å delta i sosiale sammenhenger i hverdagen, sier Kornmo.

– Mange innvandrere står i dag utenfor arbeidslivet, og det gjelder særlig kvinnene. Mange kan for dårlig norsk, og blir derfor stående utenfor både arbeids- og samfunnsliv. Vi skal stille tydeligere krav til kommunene som har ansvaret for opplæringen, og til hver enkelt innvandrer. Vi skal bedre norskopplæringen og mulighetene for utdanning. Målet er at innvandrere skal komme i arbeid og bli en del av store og små fellesskap i det norske samfunnet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil også innføre raskere ordninger for godkjenning av medbrakt kompetanse, med mindre byråkrati og mer smidighet, gjøre det enklere for innvandrere å gå fra å leie til å eie bolig og innføre et obligatorisk kurs i foreldreveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet.

– Nå setter regjeringen i gang et krafttak for bedre integrering over hele landet. Vi trenger alle gode krefter med på laget, frivillige, kommuner, lokalsamfunn, skoler og arbeidsplasser. Jeg gleder meg til den viktige jobben vi skal i gang med, avslutter Kornmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**