Venstre har etablert tegnspråkutvalg

Julia Anh Thu Ølmheim (bilde), Sonja Myhre Holten og Aina Therese Fossum som er initiativtakere til utvalget., Foto: Jo Straube

Sentralstyret opprettet i mai Venstres tegnspråkutvalg. Målsettingen er å styrke kunnskapen om og kompetansen i tegnspråk i partiet. Det er Julia Anh Thu Ølmheim, Sonja Myhre Holten og Aina Therese Fossum som er initiativtakere til utvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Et viktig mål for oss og Venstre er at det skal være en selvfølge at politisk informasjon er tilgjengelig også på norsk tegnspråk. Alle borgere skal tas på alvor og få mulighet til å delta i demokratiet og samfunnsdebatten, også de som bruker tegnspråk, sier de tre.

Kom i kontakt med Tegnspråkutvalget på Facebook:

Julia Anh Thu Ølmheim
Julia Anh Thu Ølmheim
Sonja Myhre Holten
Sonja Myhre Holten
Aina Therese Fossum
Aina Therese Fossum

Selvstendig språk

De understreker at norsk tegnspråk ikke er internasjonal, men et norsk språk i Norge som er anerkjent. Det er heller ikke en taus form for norsk.

– Mange glemmer at tegnspråk er et selvstendig språk, på like linje med norsk. Språk er nøkkelen til like muligheter for alle i skolen og i samfunnet. Det er derfor Venstre har jobbet aktivt for at norsk tegnspråk nå er ett av de offisielle norske språkene, understreker Ølmheim, Holten og Fossum.

Språk er nøkkelen til like muligheter for alle i skolen og i samfunnet.

Julia Anh Thu Ølmheim, Sonja Myhre Holten og Aina Therese Fossum

De synes mye går i riktig retning, men kunnskapsspredning og informasjon om tegnspråk er viktig nå og i framtida.

– Venstre har mye god tegnspråkpolitikk. Tegnspråkutvalget ønsker å styrke tegnspråkkompetansen blant Venstres tillitsvalgte og folkevalgte for at vi skal bli flinkere til å sette politikken ut i praksis, sier de tre.

Møte manglet tolk

Et nylig møte i Oslo denne våren er et eksempel på at vi har langt igjen. Østensjø Venstre, arrangerte i samarbeid med Norges Døveforbund og Hørselshemmede barns organisasjon et politisk møte. Møtet som handlet om utfordringer og muligheter for døve og hørselshemmede. På tross av at arrangørene én måned i forkant hadde bestilt tegnspråktolk via Navs tolketjeneste, klarte ikke Nav å stille med tolk.

– Det ble veldig vanskelig uten tolk, og kommunikasjonen gikk i stampe. Paneldebatter og innlegg ble vanskelig å gjennomføre. Ingen fikk oversatt det som ble sagt, og de fleste som ikke er hørselshemmede eller døve, forstår heller ikke tegnspråk, understreker Aina Therese Fossum.

– Erfaringene fra dette møtet viser hvorfor reell likestilling av tegnspråk er så viktig. Dette er også litt av bakgrunnen for at vi nå setter i gang arbeidet med et tegnspråkutvalg i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**