Viktige gjennomslag i det borgerlige samarbeidet

Venstre la i dag frem politisk regnskap for 2017-18. Da Venstre gikk i regjering startet også jobben med å ta Norge i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning. En viktig del av dette arbeidet er å satse på skolen, ta vare på naturen og skape arbeidsplasser i hele landet., Foto: Thomas Lien / Venstre

Venstres ledertrio oppsummerte i dag det siste året for partiet. – Å være på lag med framtida må bety at vi satser på skolen, tar vare på naturen og skaper arbeidsplasser i hele landet, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Venstre oppsummerte det siste året på en pressekonferanse på Stortinget i dag, 155 dager etter at partiet gikk i regjering 17. januar.

Last ned PDF av Venstres politiske regnskap 2017-2018

– Da startet også jobben med å ta Norge i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning. Vårt politiske regnskap viser at vi er på god vei, påpeker Skei Grande.

Vårt politiske regnskap viser at vi er på god vei

Trine Skei Grande
Last ned PDF av Venstres politiske regnskap

Last ned PDF av Venstres politiske regnskap

Satser på skolen

 • Barnehageplass er blitt billigere for familier med dårlig råd. Det har skapt rom for flere lærere i skolen
 • Søkningen til lærerutdanning øker kraftig, og flere lærere får og ønsker videreutdanning
 • I den videregående skolen er frafallet lavere, flere søker yrkesfag og flere får lærlingplass
 • 11 måneder studiefinansiering innføres, og fra juni 2018 er vi halvveis i gjennomføringen

– Samtidig er det en stor utfordring for Norge at det blir flere barn i fattige familier. Fattige barn blir ofte fattige voksne, og skolen er den beste arenaen for redusere sosiale forskjeller. Gratis SFO for flere barn, økt satsing på psykisk helse og flere helsearbeidere i skolen er viktig. Vi må forsterke innsatsen mot fattigdom, understreker Trine Skei Grande.

Skaper arbeidsplasser

 • Arbeidsledigheten synker, det skapes flere arbeidsplasser og det er vekst i økonomien
 • Det er gjort mange små viktige tiltak for næringslivet, som for eksempel forenklinger. Målet i 2018 var 15 mrd., og resultatet for 2018 er på 15,2 mrd
 • Havbruk er viktig for Norge og står for vekst og verdiskaping langs kysten. Eksport på 94,5 mrd. viser verdien av norsk fisk og sjømat
 • Kommuneøkonomien er styrket. Færre kommune på ROBEK-listen. Viktig med trygg økonomi der folk bor, som gir gode tjenester for folk

– Men vi har ikke råd til å ikke slippe til de som vil inn på arbeidsmarkedet. Vi trenger et arbeidsmarked som gir rom for mangfold, og som inkluderer. Derfor er inkluderingsdugnaden regjeringen har lansert viktig for Venstre og for Norge, sier Terje Breivik.

Tar vare på naturen

 • Vi har vernet Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Ressursene til kampen mot plast i havet er mer enn doblet
 • Vi ser en grønn revolusjon i fergetransport og norske verft, og det utvikles nye skip med mindre utslipp som gir grunnlag for eksport
 • Antallet elbiler på norske veier er i kraftig vekst, og satsingen på kollektivtrafikk er styrket og har gitt grunnlag for passasjervekst

– Vi må likevel gjøre mer for å løse klimakrisen. En viktig del av løsningen er spille på lag med næringslivet. Vi ser dette blant annet på norske verft og i norske fjorder gjennom elfergerevolusjonen. Utvikling av nye skip med mindre utslipp gir også grunnlag for eksport, og det er bra for næringslivet og norske arbeidsplasser. Vi produserer også i økende grad mer ren energi. 360 konsesjoner er gitt til småkraft, vindkraft og større vannkraftverk. Dette innebærer ny kraft tilsvarende 550 000 husstander. Det grønne skiftet er en del av løsningen på klimautfordringene, understreker Ola Elvestuen.

Last ned PDF av Venstres politiske regnskap 2017-2018

Samarbeid gir raus politikk

I det politiske regnskapet trekker Venstre også fram den påbegynte rusreformen og tredeling av foreldrepermisjonen som trer i kraft 1. juli.

– I mange år har vi fremmet forslag på Stortinget om en mer human rusomsorg. Det er stemt ned av et flertall i Stortinget en rekke ganger. Nå er dette arbeidet i gang, sier Ola Elvestuen.

– Tredeling av foreldrepermisjon ble vedtatt på Venstres landsmøte i 2017. Et år senere er det regjeringens politikk, og fedre får en lengre permisjonskvote enn de noen gang tidligere har hatt, en mulighet som fedre, mødre og ikke minst barna vil ha stor glede av, sier Terje Breivik.

[mc4wp_form id=”200299″]